54d094f6-cae4-40fa-9246-5930b0094cfb-te-gacko-718x446

GACKO | Termoelektrana Gacko u mjesecu januaru nije ispunila plan proizvodnje koji je bio planiran za ovaj mjesec.  Prema riječima mr. Borivoja Vujičića, izvršnog direktora za proizvodnju električne energije TE Gacko razlog neispunjenja plana proizvodnje je niža toplotna vrijednost uglja od planirane.
Termoelektrana je bila na mreži 697 sati i 16 minuta, a proizvela je 144,624 GWh električne energije, što je 96,4% od plana. Za proizvedenu električnu energiju utrošeno je oko 230.000 tona lignita prosječne toplotne vrijednosti 7300 kJ/kg. Potrošnja uglja je veća od planirane za 14,4 posto, a uzrok veće potrošnje i neostvarenja planirane proizvodnje el. energije je znatno niža toplotna vrijednost od planirane (8500 kJ/kg). Pored toga spaljeno je 249 tona mazuta dodatnog energenta za podršku vatre i pokretanje bloka. Termoelektrana je imala jedan planski zastoj, od 47 sati, zbog mehaničkog čišćenja kotla i sanacije kvara na cijevnom sistemu“, rekao je Vujičić i dodao da TE Gacko trenutno radi sa dobrom pogonskom spremom i pouzdanošću. „Na deponiji termoelektrane se nalazi oko 50.000 tona uglja i 450 tona mazuta u rezervoarima. Proizvodnja uglja i otkrivke se radi u skladu sa vremenskim uslovima za eksploataciju. Snaga na pragu je oko 210 MW, što je posljedica lošeg kvaliteta uglja“, istakao je Vujičić i dodao da je plan TE Gacko za februar 150 GWh, za rad bez zastoja.
Dnevni Avaz