Озваничен је почетак радова на другој фази пројекта изградње система за наводњавање на подручју Требиња, којим ће савремени иригациони систем добити подручја Мркоњића и Дријењана у Поповом пољу, Моска, Кременог Дола, Гомиљана, те зубачког платоа.

Анекс уговора о изградњи система за наводњавање на подручју Требиња потписан је у прошли четвртак, а вриједан је 4,8 милиона КМ, које ће финансирати Свјетска банка са 85% уз контрибуцију Града Требиња од 15% укупних средстава.

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић казао је да наставак радова обухвата изградњу примарне и секундарне мреже укупне дужине 40 километара, којом ће већ започети натапни системи бити стављени у функцију, те израђени нови на подручју Моска и Мркоњића. Рок за завршетак радова је - крај године.

„Веома важно да наставимо започето и да све обрадиве површине покријемо системима за наводњавање. Када завршимо и ову фазу радова процјена је да ће око 80% обрадивих површина на подручју Требиња бити покривено системима за наводњавање“, истакао је Ћурић.

Стефан Митровић, директор Јединице за координацију пољопривредних пројеката при Министарству пољопривреде шумарства и водопривреде РС напоменио је да је ријеч о анексу на раније реализовани уговор изградње водосистема на подручју Требињског и Петровог поља вриједности 5,8 милиона КМ.

 „Прошле седмице имали смо посјету високих званичника Свјетске банке који су дали подршку развоју иригација на подручју Херцеговине. Савремена пољопривредна производња се не може замислити без иригација и приноси на овим парцелама када систем буде у функцији биће већи за 30 до 40 одсто“, истакао је Митровић.

Он је додао да ће реализацијом и анекса уговора укупно око 2.000 хектара на подручју Требиња бити покривено савременим системима за наводњавање.

Пројекат су финансирањем изградње секундарне мреже подржале и Хидроелетране на Требишњици, па се укупна инвестиција у иригационе системе поменутих подручја процјењује на 15 милиона КМ.

Извођач радова је конзорцијум „Бук промет -Херц градња“.

Р.С.