IMG-d978c3facb23b50dd6b4ab0538951304-V.jpg (143 KB)

У Требињу је данaс одржана јавна расправа о Нацрту Закона о инспекцијама РС, коју је, на основу закључка Народне скупштине РС, организовало Министарство управе и локалне самоуправе РС.

Помоћник ресорног министра Никола Кнежевић истиче да је циљ јавних расправа о Нацрту овог Закона, који је једногласно усвојен на посљедњој сједници републичког парламента - унапређење система инспекција у РС на свим нивоима.

“Желимо да у израду текста Закона о инспекцијама РС укључимо све субјекте, како би се добио квалитетан текст закона којим ће се не само побољшати стање у инспекцијама него и омогућити свим привредним субјектима над којима се проводи инспекцијски надзор да имају што бољу комуникацију са инспекцијама”, каже Кнежевић.

Као основне проблеме у досадашњем раду инспекција, Кнежевић, на основу анализа проведених у 2017. и 2018. години, издваја недовољну координацију рада републичких и инспектора на локалном нивоу, већином репресивно а не превентивно дјеловање инспекција, несразмјер по јединицима локалних самоуправа када је у питању број инспектора, али и категорија инспектора за поједине области.

„У појединим дијеловима РС, посебно у Херцеговини, евидентан је недостатак појединих категорија инспектора, јер овдје имате специфична привредна друштва. Примјера ради, у појединим мјестима имамо прекомјеран број инспектора рада а немамо довољно санитарних или здравствених инспектора који треба свакодневно да проводе дневни надзор, рецимо, у мљекари, гдје сваки дан треба да буде присутан инспектор, ради узимања узорка и анализа. Зато ће ресорно министарство, у сарадњи са јединицама лолакалних самоуправа, ограничити могућност запошљавања инспектора који нису потребни, односно – захтијевати запошљавање оних категорија инспектора гдје је исказана потреба“, појашњава помоћник ресорног министра.

Додаје да је Нацртом предвиђено и увођење Одјељења за посебан надзор и интерну контролу, како би се превенирала злоупотреба положаја инспектора и појачала постојећа субординација.

“Текстом Нацрта је предвиђено више превентивно а не репресивно дјеловање инспекција, да помогнемо да буду заштићени они који буду поштовали законске прописе, али и да санкционишемо оне који крше закон. Такође, желимо и да заштитимо раднике јер ће непријавлјивање радника бити третирано као кривично дјело”, рекао је Кнежевић.

IMG-80d6cfd8509c971ce5aaeb266a442317-V.jpg (162 KB)

Желимирка Лучић, стручни сарадник за правне послове у Савезу синдиката РС, канцеларија Требиње истиче да Савез синдиката има низ примједби на текст Нацрта, како би се заштитила радничка права.

„Подносилац представке, према досадашњем Закону о инспекцијама, нема својство странке у поступку, он само буде обавијештен да је извршен инспекцијски надзор, нема право примједбе, жалбе. Главна наша примједба је да се незадовољном подносиоцу представке, чије је право из радног односа према Закону о раду угрожено, призна својство странке у поступку, да може упутити примједбе на записник испекцијског надзора, уложити жалбу или приговор, уколико није задовољан рјешењем инспектора“, казала је Лучић.

Савез синдиката, додаје, тражи и да се из Нацрта избаци одредба по којој се инспекцијски надзор најављује неколико дана раније привредном субјекту, како би се утврдило стварно, чињенично стање.

„Сви знамо како то у пракси изгледа, инспекцијски надзор се најави, послодавац тај дан на радном мјесту остави само раднике који су пријављени, инспекција констатује да је све у складу са законом, а знамо да је то само фиктивно стање“, истиче Лучић.

Наводи да је је један од приједлога Савеза синдиката РС да се пооштре новчане казне оним послодавцима који понављају исти прекршај.

„Тражимо да привредном субјекту за сваки наредни поновљени прекршај буде одређена строжија казна, као и да се, уколико инспектор утврди да макар и један радник нема уговор о раду, буде поднесен прекршајни налог“, каже она.

Јавна расправа о Нацрту Закона о инспекцијама РС у нашем граду прва је у низу предвиђених широм РС, а упућивање коначног текста овог Нацрта у скупштинску процедуру очекује се крајем године.

Јавној расправи у Требињу су присуствовали и представници градске управе, јавних установа и предузећа из Требиња и источне Херцеговине те предсједници бројних синдикалних организација који припадају Савезу синдиката РС.

IMG_2070.jpg (141 KB)