os-vuk-karadzic-trebinje.jpg (190 KB)

Министарство просвјете и културе Републике Српске и Републички педагошки завод, у сарадњи са Радио-телевизијом Републике Српске организовало је наставу на даљину путем телевизијског преноса за ученике од првог до деветог разреда основних школа у Републици Српској.

Основни циљ организовања овог вида наставе за ученике основне школе, поред бриге за здравље и безбједност ученика, јесте намјера да се предузме све што је у могућности надлежних да осигурају ученицима одређени континуитет у учењу и раду и на тај начин им помогну да лакше преброде прекид наставе, те да буду што спремнији за њен наставак када дође вријеме за то, рекли су у Министарству просвјете и културе.

Овај вид наставе подразумијева давање основних смјерница и инструкција за савладавање градива према важећим наставним плановима и програмима за сваки појединачни предмет, те задатке за самостално рјешавање и примјере корисне за процес учења.

laptop-skola.jpg (118 KB)

У жељи да се ова ванредна ситуација што боље и дјелотворније превазиђе, ученицима и наставницима школе ЈУ ОШ „Вук Караџић“ Требиње на располагању је 125 лаптопова како би ефикасније и квалитетније пратили наставу на даљину.  Лаптопови су искључиво намјењени за ученике који немају властите рачунаре код куће. Сва опрема која се ставља на располагање ученицима и наставницима са циљем неометаног праћења наставе биће издата на реверс уз напомену да је истом потребно руковати одговорно и са пажњом, те их вратити у школу неоштећену по завршетку потребе за коришћњем. Неопходно је да се ученици прво обрате одјељенском старјешини који ће направити списак ученика и доставити управи школе.

Рачунарску опрему могу задужити  родитељи ученика код секретара школе у периоду од 10 до 12 часова. Такође, сви ученици, родитељи и наставници могу да рачунају на помоћ и савјете руководства и стручне службе школе .