1234909_1409373002619710_1198008008_n.jpg (252 KB)

УДРУЖЕЊЕ ЛИКОВНИХ УМЈЕТНИКА ИСТОЧНЕ ХЕРЦЕГОВИНЕ (УЛУИХ) „Милорад Ћоровић“ расписује КОНКУРС за пријем нових чланова за 2023. годину.

Општи услови за редовно чланство у УЛУИХ „Милорад Ћоровић“ су:

- завршена академија ликовних умјетности,

-висока школа, факултет или виша школа одговарајућег смјера,

- средња школа ликовног усмјерења и најмање двије године јавног умјетничког дјеловања,

- Остали кандидати најмање пет година јавног умјетничког дјеловања.

Кандидати за примање у редовно чланство УЛУИХ-а дужни су поднијети:

- молбу за примање у редовно чланство,

- кратку радну биографију са електронском адресом и бројем телефона,

-доказе о јавном умјетничком дјеловању (каталози, плакати и остали доказни материјал),

- изјаву да прихватају Статут УЛУИХ-а,

- пет фотографија радова (JPG формат до 2MB) рађених у било којој ликовној техници, не старијих од двије године.

Редовним чланом УЛУИХ-а може постати сваки пунољетни држављанин РС/БиХ или странац.

Конкурсна документација се шаље на електронску адресу Удружења [email protected].

Пристигла документација након наведеног рока неће се узети у разматрање. Умјетнички савјет Удружења ће донијети одлуку о пријему нових чланова.

О резултатима конкурса кандидати ће бити обавијештени електронским путем.

Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања на фејсбук страници Удружења.