18835_1 BRISEL | Evropski put BiH je na prekretnici. Brisel je bukvalno ucenio, dajući domaćim političarima i parlamentu rok da do 12. februara usvoje izjavu Predsedništva BiH o ispunjavanju konkretnih preporuka EU. Poručeno je da je na stolu "ponuda koja se ne sme odbiti", jer, u suprotnom, sledi blokada finansijske pomoći i - izolacija!
Poruku su preneli šefovi diplomatija Nemačke i Velike Britanije, Frank Valter Štajnmajer i Filip Hamond. Suština nove, nemačko-britanske inicijative je da se domaće institucije pismeno obavežu da će konačno provesti reforme neophodne za stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruženju koji je potpisan još 2008.
Gotovo svi političari u FBiH i RS su deklarativno podržali novu inicijativu EU. Brisel zahteva korenite reforme u oblasti ekonomije i socijalne zaštite, u skladu sa dokumentom EU "Rast i zapošljavanje". Neke od preporuka traže radikalne promene u privredi, javnoj upravi i socijalnoj sferi. Sve to je uslov da bi BiH počela pregovore o pristupanju Uniji. Kako saznajemo u Savetu ministara BiH, EU traži privatizaciju elektroenergetskog sektora, smanjenje poreza na plate, pojeftinjenje radne snage u zemlji kako bi se omogućila brža realizacija stranih investicija! Zahteva se funkcionalnost institucija, najavljuje žestoka borba protiv korupcije, oštre mere kontrole rada javnih preduzeća, poreske i druge inspekcije.
- Ključni zahtevi biće drastično smanjenje poreskih opterećenja na plate, privatizacija državnih firmi - "Telekoma", elektroprivrede, šumskih gazdinstava... - tvrde naši sagovornici u diplomatskim krugovima.
Naglašeno je da su u BiH opterećenja u privredi najveća u Evropi. Brisel državna preduzeća u BiH vidi kao "krave muzare" i izvor ogoromne moći stranačkih lidera. Podržavaju se zahtevi MMF kad je reč o promeni zakona o radu, kao i odnosa prema investitorima.
Dokument EU "Rast i zapošljavanje" su podržali MMF, Svetska banka i Evropska banka za obnovu i razvoj. Dakle, iza njega stoje "gospodari političkog i ekonomskog života", čega su svesni i političari u BiH.
Najviši zvaničnici RS su, zbog složenih zahteva Brisela, tražili da bude korigovana prvobitna izjava Predsedništva BiH o evropskom putu i da se jasno naglasi da će reforme biti provođene u skladu sa "Dejtonom" i Ustavom kako RS ne bi izgubila neke od nadležnosti u ovom obimnom poslu. Predsedništvo BiH je uvažilo zahteve RS.
Predsednik i premijer RS, Milorad Dodik i Željka Cvijanović, poručili su da RS u potpunosti podržava novu inicijativu u BiH.
- RS priprema usvajanje tridesetak zakona iz oblasti ekonomije i socijalne zaštite koji bi bili praktičan odgovor preporukama EU - kazao je Dodik.
Predsednik Narodne skupštine RS Nedeljko Čubrilović, kaže, za "Novosti", da je pred parlamentom veliki posao.
- RS je opredeljena da odlučno radi na ispunjavanju evropskih uslova u skladu sa Ustavom i uz puno uvažavanje svih nivoa vlasti u zemlji - kazao je Čubrilović. - Nećemo pristati na zahteve koji budu na štetu Srpske.

STRATEŠKI CILj
Predsjedavajući Predsedništva BiH Mladen Ivanić rekao je da je EU strateški cilj BiH, što je potvrđeno i u usvojenoj zajedničkoj izjavi Predsedništva BiH o prihvatanju zaključaka Saveta za spoljne poslove EU od 15. decembra prošle godine. Tokom sastanka Ivanića sa delegacijom Evropske narodne stranke ocenjeno je da obnovljeni pristup EU, novom nemačko-britanskom inicijativom, može da podstakne dugoočekivanu obnovu puta BiH ka EU i približi je Evropi konkretnim koracima.

STRANCI HOĆE PRIRODNE RESURSE
Ekonomista Aleksa Milojević kaže da novim dokumentom EU "strani kapital želi da zagospodari prirodnim resursima u BiH". - Porezi na plate jesu visoki, ali bez njih država ne bi mogla da finansira tekuće obaveze i otplaćuje dugove prema MMF. Tačno je da su institucije nefunkcionalne, da korupcija razara društvo, da je kriminalna privatizacija uništila privredu, ali sumnjivo je to da EU i MMF smetaju postojeći zakoni o radu, čije se suštinske odredbe poštuju u razvijenim zapadnim zemljama - upozorio je Milojević.
Novosti.rs