Скупштина града Требиња усвојила је данас на 25. редовној сједници нацрт ребаланса буџета града за 2019. годину.

Буџет у ребалансу, према усвојеном нацрту, износи 32.334.000 КМ и већи је за 16% у односу на план, у првом реду на основу примитака од задужења у износу од 5 и по милиона КМ.

Планирани буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину укупно износе 25.422.000 КМ и мањи су од плана буџета за 4,8%.

На смањење пројекције прихода у ребалансу највише су утицали приливи по основу концесионих накнада од Хидроелектрана на Требишњици, јер су они због проблема са ХЕ „Дубровник“, која од јануара није у погону, мањи скоро за 70 одсто.

Претходно су одборници донијели одлуку о покрићу дефицита буџета из 2018. године, у износу од 1.069.000 КМ – што је планирано да се постигне смањењем текуће буџетске потрошње и из редовних прихода у 2019. години.

Укупне неизмирене обавезе износе 473.000 КМ а преосталих 596.000 КМ односе се на резервисане капиталне расходе.

Скупштина града Требиња усвојила је и Акциони план запошљавања за период од 2019. до 2022. године.

Кроз програме подршке отварању нових радних мјеста Града Требиња и Завода за запошљавање РС очекује се да ће у овој и двије наредне године у Требињу посао добити 973 особе, за шта пројектована средства подршке запошљавању износе 3,8 милиона КМ.

Неразвијена комунална инфраструктура у пословној зони и неискоришћени потенцијали постојећих производних простора, велики удио старијих од 50 година у структури незапослених, слабљење привредних активности, неусклађеност знања која пружају средње школе са потребама привреде, те недовољан пораст зарада и с тим у вези константан одлив радне снаге у окружење и иностранство – према усвојеном акционом плану кључни су требињски проблеми у области привређивања и запошљавања.

Према евидинцији Бироа Требиње Завода за запошљавање, 1.758 наших суграђана још увијек активно тражи посао.

Усвојеном одлуком о расписивању јавног огласа, у закуп ће путем усменог јавног надметања бити понуђено нових 50 хектара пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, а налази се у катастарским општинама Љубомир, Врпоље, Чичево, Полице и Драчево.

Измјенама одлуке о безбједности саобраћаја – забрањен је колски саобраћај на простору Старог града, са изузетком возила за снабдијевање и уз регулацију помоћу „клипа“ на јужној капији и видео надзора.

Паркинг ће убудуће бити наплаћиван и у Гарибалдијевој улици, на Тргу петрал, улици Јелене Анжујске, Херцега Стефана Косаче и Жичкој – предвиђено је допунама одлуке о условима организовања, начину коришћења и наплате паркирања на јавним паркинзима.

Данас усвојеним измјенама одлуке о прикупљању, депоновању и одвожењу комуналног отпада предвиђено је да међу обвезнике плаћања ове комуналне услуге уврсте и власници станова у којима се привремено борави, правни субјекти за вријеме трајања статуса – у припреми, власници апартмана у периоду обављања дјелатности издавања, власници више стамбених јединца уколико их издају у закуп, а у пашалном износу  и грађевински инвеститори за све вријеме трајања радова.

Измјенама одлуке о висини накнаде за коришћење путног и осталог земљишта, инвеститори који инфраструктурну мрежу полажу у труп пута, улице или тротоара, умјесто фиксног износа, убудуће ће плаћати накнаду обрачунату према дужини положених водова.

Скупштина је донијела и одлуку да се путем лицитације у закуп да земљиште на подручју Зубаца, а након писма намјере Електропривреде РС да и на додатих 673.000 квадратних метара гради соларну електрану.

Усвојене су и измјене регулационог плана „Засад поље“, те донесена одлука да се приступи измјени дијела зонинг плана „Ново Требиње“, с циљем формирања слободне зоне за обављање привредних дјелатности уз посебне услове.

На почетку данашњег засједања Мијат Шаровић из Уједињене Српске положио је свечану заклетву као нови потпредсједник Скупштине града, умјесто смијењеног Бојана Шапурића.

Р.С.