Skupština grada Trebinja usvojila je danas na 25. redovnoj sjednici nacrt rebalansa budžeta grada za 2019. godinu.

Budžet u rebalansu, prema usvojenom nacrtu, iznosi 32.334.000 KM i veći je za 16% u odnosu na plan, u prvom redu na osnovu primitaka od zaduženja u iznosu od 5 i po miliona KM.

Planirani budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu ukupno iznose 25.422.000 KM i manji su od plana budžeta za 4,8%.

Na smanjenje projekcije prihoda u rebalansu najviše su uticali prilivi po osnovu koncesionih naknada od Hidroelektrana na Trebišnjici, jer su oni zbog problema sa HE „Dubrovnik“, koja od januara nije u pogonu, manji skoro za 70 odsto.

Prethodno su odbornici donijeli odluku o pokriću deficita budžeta iz 2018. godine, u iznosu od 1.069.000 KM – što je planirano da se postigne smanjenjem tekuće budžetske potrošnje i iz redovnih prihoda u 2019. godini.

Ukupne neizmirene obaveze iznose 473.000 KM a preostalih 596.000 KM odnose se na rezervisane kapitalne rashode.

Skupština grada Trebinja usvojila je i Akcioni plan zapošljavanja za period od 2019. do 2022. godine.

Kroz programe podrške otvaranju novih radnih mjesta Grada Trebinja i Zavoda za zapošljavanje RS očekuje se da će u ovoj i dvije naredne godine u Trebinju posao dobiti 973 osobe, za šta projektovana sredstva podrške zapošljavanju iznose 3,8 miliona KM.

Nerazvijena komunalna infrastruktura u poslovnoj zoni i neiskorišćeni potencijali postojećih proizvodnih prostora, veliki udio starijih od 50 godina u strukturi nezaposlenih, slabljenje privrednih aktivnosti, neusklađenost znanja koja pružaju srednje škole sa potrebama privrede, te nedovoljan porast zarada i s tim u vezi konstantan odliv radne snage u okruženje i inostranstvo – prema usvojenom akcionom planu ključni su trebinjski problemi u oblasti privređivanja i zapošljavanja.

Prema evidinciji Biroa Trebinje Zavoda za zapošljavanje, 1.758 naših sugrađana još uvijek aktivno traži posao.

Usvojenom odlukom o raspisivanju javnog oglasa, u zakup će putem usmenog javnog nadmetanja biti ponuđeno novih 50 hektara poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske, a nalazi se u katastarskim opštinama Ljubomir, Vrpolje, Čičevo, Police i Dračevo.

Izmjenama odluke o bezbjednosti saobraćaja – zabranjen je kolski saobraćaj na prostoru Starog grada, sa izuzetkom vozila za snabdijevanje i uz regulaciju pomoću „klipa“ na južnoj kapiji i video nadzora.

Parking će ubuduće biti naplaćivan i u Garibaldijevoj ulici, na Trgu petral, ulici Jelene Anžujske, Hercega Stefana Kosače i Žičkoj – predviđeno je dopunama odluke o uslovima organizovanja, načinu korišćenja i naplate parkiranja na javnim parkinzima.

Danas usvojenim izmjenama odluke o prikupljanju, deponovanju i odvoženju komunalnog otpada predviđeno je da među obveznike plaćanja ove komunalne usluge uvrste i vlasnici stanova u kojima se privremeno boravi, pravni subjekti za vrijeme trajanja statusa – u pripremi, vlasnici apartmana u periodu obavljanja djelatnosti izdavanja, vlasnici više stambenih jedinca ukoliko ih izdaju u zakup, a u pašalnom iznosu  i građevinski investitori za sve vrijeme trajanja radova.

Izmjenama odluke o visini naknade za korišćenje putnog i ostalog zemljišta, investitori koji infrastrukturnu mrežu polažu u trup puta, ulice ili trotoara, umjesto fiksnog iznosa, ubuduće će plaćati naknadu obračunatu prema dužini položenih vodova.

Skupština je donijela i odluku da se putem licitacije u zakup da zemljište na području Zubaca, a nakon pisma namjere Elektroprivrede RS da i na dodatih 673.000 kvadratnih metara gradi solarnu elektranu.

Usvojene su i izmjene regulacionog plana „Zasad polje“, te donesena odluka da se pristupi izmjeni dijela zoning plana „Novo Trebinje“, s ciljem formiranja slobodne zone za obavljanje privrednih djelatnosti uz posebne uslove.

Na početku današnjeg zasjedanja Mijat Šarović iz Ujedinjene Srpske položio je svečanu zakletvu kao novi potpredsjednik Skupštine grada, umjesto smijenjenog Bojana Šapurića.

R.S.