vlada-rs.jpg (213 KB)

Влада Републике Српске утврдила је данас Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о дјечијој заштити којим се уводи матерински додатак за све незапослене породиље, те рефундира послодавцима накнада у износу од 100 одсто бруто плате за вријеме породиљског одсуства.

Овим законом уводи се и ново право - накнада родитељу-његоватељу или његоватељу, саопштено је из Бироа Владе Републике Српске за односе са јавношћу.

Утврђен је и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о социјалној заштити којим су прописана новчана помоћ, додатак за помоћ и његу другог лица, подршка у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју, смјештај у установу, збрињавање у хранитељску породицу, помоћ и њега у кући, дневно збрињавање, једнократна новчана помоћ и савјетовање, јер, упркос реализацији ових права, одређене категорије лица са инвалидитетом, посебно са најтежим обликом, не могу да задовоље егзистенцијалне потребе.

"Ријеч је о лицима са инвалидитетом која нису смјештена у установу социјалне заштите или другу установу на терет буџетских средстава или хранитељску породицу, те им је неопходно обезбиједити право на личну инвалиднину као новчану помоћ, да би заједно са другим правима из социјалне и дјечије заштите био побољшан њихов положај", истиче се у саопштењу.