trebinje_kk_sebije.jpg (329 KB)

Влада Републике Србије расписала је конкурс за додјелу стипендија за бесплатну припремну наставу српског језика, те бесплатно школовање на основним академским, струковним, мастер или докторским студијима, у оквиру пројекта „Србија за Србе из региона“.

На конкурсу који траје до шестог септембра могу учествовати припадници српске националне заједнице из БиХ, Црне Горе, Сјеверне Македоније, Словеније, Хрватске, Румуније, Мађарске и Албаније или кандидати са држављанством држава у региону које су обухваћене овим пројектом.

Кандидати треба да буду млађи од 21 године за студије првог степена, млађи од 25 година за специјалистичке струковне студије првог степена и студије другог степена, као и да су млађи од 35 година за студије трећег степена, односно да посједују конверзацијски ниво знања енглеског или српског језика.

„Стипендија обухвата бесплатни интензивни курс српског језика након доласка у Републику Србију, бесплатно школовање на основним академским и струковним студијима, специјалистичким струковним студијима, мастер академским и струковним студијима, специјалистичким академским или докторским студијима“, наводи се у конкурсу.

Висина стипендије је 15 хиљада динара или 250 КМ мјесечно, а обухвата и бесплатну услугу смјештаја и исхране у установама студентског стандарда, добровољно здравствено осигурање, бесплатну боравишну визу, те бесплатно признавање средњошколских и високошколских диплома.

Стипендија не обухвата путне и трошкове јавног превоза током боравка у Републици Србији, као и трошкове за уџбенике и радне материјале током студија.

Кандидати су дужни да доставе пријавни формулар, биографију, доказ о припадности српској националној заједници или држављанство држава у региону које су обухваћене пројектом, фотокопију путне исправе, овјерена свједочанства односно дипломе о стеченом образовању, сертификате о познавању енглеског или српског језика на конверзацијском нивоу, као и љекарско увјерење не старије од шест мјесеци, којим се потврђује да кандидат не болује од неке заразне болести.

Пријавни формулари могу се наћи на интернет страници Генералног конзулата Републике Србије Бањалука.

Министарство просвјете, науке и технолошког развоја Србије донијеће одлуку о додјели стипендија до 30. септембра ове године.

Детаљније информације конкурсна документација су објављени на званичном сајту Генералног конзулата Републике Србије Бањалука. www.banjaluka.mfa.gov.rs