24366_1 SARAJEVO | Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH i druge policijske agencije raspolažu saznanjima o najavljenom okupljanju građana u nekim gradovima u BiH povodom obilježavanja godišnjice događaja od 7. februara 2014. godine.
"Direkcija s drugim agencijama planira čitav niz aktivnosti i mjera kako ovo okupljanje ili demonstracije ne bi iskoristile određene huliganske grupe za rušilačko ponašanje kao što se to dogodilo prošle godine", kaže se u saopštenju te direkcije.
U tu svrhu uspostavljen je Operativni štab u skladu sa Sporazumom o pružanju pomoći i operativnoj saradnji agencija za provođenje zakona, u kome su pored Direkcije predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Federalne uprave policije, Državne agencije za istrage i zaštitu i Granične policije BiH.
Cilj Štaba je da se obezbijedi koordinacija postupanja i međusobna pomoć agencija u provođenju poslova iz njihove nadležnosti u cilju efikasnije zaštite imovine, zdravlja i života građana, navodi se u saopštenju Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH.
BNTV