Савјет министара одобрио је ново запошљавање 30 радника у Служби за заједничке послове институција БиХ који ће да раде у новонабављеним и преузетим објектима – два у Мостару, два у Источном Сарајеву, те објекти у Сарајеву у улици Ђоке Мазалића 5, Титовој 9а, те у Дубровачкој 6.

- Потребна средства за ново запошљавање за први квартал 2019. године ће се обезбиједити из текуће резерве буџета институција БиХ у складу са Одлуком о привременом финансирању за период јануар – март 2019. и то у укупном износу од 147.000 КМ. За бруто плате и накнаде биће издвојено 123.000 КМ, те 24.000 КМ за накнаде трошкова запослених - објављено је у Службеном гласнику БиХ.

Новац за остала три квартала (април – децембар) 2019. године у укупном износу од 439.000 КМ обезбиједиће се из буџетских средстава институција БиХ.

То значи да ће запошљавање 30 нових радника у Служби коштати 586.000 КМ за годину дана.

РТРС