Влада Српске: Утврђен Приједлог Закона о премјеру и катастру

БАЊА ЛУКА I Влада Републике Српске на данашњој сједници утврдила је Приједлог Закона о премјеру и катастру Републике Српске, по хитном поступку.

Разлог за доношење закона по хитном поступку садржан је, прије свега, у обавези спровођења Одлуке Уставног суда Републике Српске од 28. фебруара ове године, којом је утврђено да поједине одредбе Закона о премјеру и катастру нису у сагласности са Уставом Републике Српске.

Уставни суд је оцијенио да првооспорена одредба, којом је прописан начин на који Комисија у току поступка излагања података утврђује право на непокретности за коју се утврди да представља узурпацију друштвене, односно државне својине, то јест у ситуацији када установи да узурпирано земљиште није обиљежено на терену и да се допунским премјером не може одвојити од земљишта у својини узурпанта, није у сагласности са уставним принципима о заштити права својине гарантованих Уставом.

„Поред тога, након успјешно окончаног пилот‐пројекта ‘Дигитални архив’, било је потребно дати у надлежност Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове /РУГИП/ оснивање и вођење дигиталног архива, који се финансира из донаторских средстава, као и начин ступања на снагу тог архива“, саопштено је из Бироа Владе за односе с јавношћу.

У саопштењу се наводи да су током примјене у пракси важећег Закона уочене одређене нејасноће које се односе на послове из надлежности Управе када је у питању стручни надзор.

Због тога је, сматрају у Влади, било потребно терминолошки ускладити врсте поступака којима се врши контрола и пријем основних геодетских радова и контрола над радом геодетских организација у односу на стручни надзор над примјеном самог Закона, а у складу са Законом о републичкој управи.

Из Владе објашњавају да је примјена члана Закона, којим је прописано да се катастар непокретности може основати за дио катастарске општине, а најмање за једну парцелу, довела до великих проблема у вези са техничким подацима који се односе на површину изложене катастарске општине, као и до нетранспарентности самог поступка излагања једне парцеле и оснивања катастра непокретности за ту једну парцелу.

„Да би се отклонили настали проблеми и онемогућили даљи поступци према наведеном члану, било је потребно да се одређене одредбе тог члана уклоне из правног система, а пропише обавеза окончања тих поступака у поступцима оснивања катастра непокретности за цијеле катастарске општине“, додаје се у саопштењу.

У Влади истичу и да важећи текст Закона није прописао правни основ за доношење Програма успостављања инфраструктуре геопросторних података Републике Српске /ИГПРС/, а то је предложеним измјенама и допунама Закона сада омогућено.

Срна