Kontakt

Sjedište redakcije
Kralja Petra Oslobodioca 34
89101 Trebinje
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Direktor
Tel/faks: +387 (59) 260 348

Redakcija
Tel: +387 (59) 260 248

Elektronske adrese

[email protected]

[email protected]

[email protected]