ubla8.jpg (145 KB)

Из Одјељења за туризам, пољопривреду и предузетништво Града Требиња саопштено је да ће се у суботу, 7. августа 2021. године на Зубачким Ублима одржати "Велики народни сабор".

Из овог Одјељења обавјештавају све заинтересоване власнике радњи регистровани за обављање неких од дјелатности (угоститељске, трговачке), а који имају намјеру пружања услуга на овом сабору да се захтјевом могу обратити Одјељењу за просторно уређење Града Требиња.

  1. Захтјеви се предају на шалтеру Градске управе до понедјељка, 2. августа 2021. године.
  2. Парцелација земљишта извршће се у уторак, 3. августа 2021. године у 10.00 часова на Зубачким Ублима, и то на основу локацијских услова издатих од стране Одјељења за просторно уређење Града Требиња, по поднесеним захтјевима.
  3. Сви који не предају захтјеве и не добију локацијске услове неће моћи пружати услуге на овом сабору.
  4. У циљу спречавања евентуалне појаве заразних болести налаже се свим угоститељима и трговцима који намјеравају да пружају услуге из ових дјелатности, за вријеме одржавања Сабора, да производе и намирнице које ставе у промет подвргну контроли:

- месо и производи од меса, као и остали производи животињског поријекла морају се подвргнути ветеринарско-санитарном прегледу;

- све остале намирнице и производи морају бити у дозвољеном року употребе;

- све ове намирнице ускладиштити и чувати на начин који ће обезбиједити њихову здравствену исправност.

Надзор над спровођењем ових мјера вршиће на лицу мјеста надлежни инспектори градске инспекције.

У вези с напријед наведеним, а у складу са Законом о ветеринарској и санитарној инспекцији потребно је обезбиједити и надлежним инспекторима дати на увид:

- уредно овјерене санитарне књижице;

- потврду о извршеном ветеринарском прегледу за намирнице животињског поријекла као и доказ о поријеклу наведених намирница;

- посједовати средстава за складиштење и чување намирница, на начин који ће обезбиједити њихову здравствену исправност, као и за алтернативно снабдјевање хигијенски исправном водом за пиће.

За све који не буду поштовали прописане мјере биће предузете Законом предвиђене санкције, стоји на крају обавјештења Одјељења за туризам, пољопривреду и предузетништво Града Требиња.