4ee4695baf8b7b7d90ac329f95d05ddb SARAJEVO | Bosna i Hercegovina treba da usvoji set reformi tržišta rada koje bi omogućile povećanje otvaranja novih radnih mjesta, kolektivno pregovaranje, i u većoj mjeri angažovala mladu populaciju u radnu snagu.
Bosna i Hercegovina ima najnižu stopu učešća na tržištu rada u Evropi, sa samo 44 odsto radno sposobnog stanovništva.
Tržište rada u BiH nije se mnogo promijenilo od nekadašnjeg socijalističkog nasljeđa. Nedovoljno je razvijeno i nekonkurentno u odnosu na globalne trendove. Pod direktnim je uticajem lošeg stanja u privredi. Nije usklađeno sa obrazovnim sistemom što dovodi do polarizacije na deficitarne i suficitarne kategorije poslova i kadrova.
U borbi za radno mjesto pobjeđuju kvalifikovani i kadrovi s iskustvom, koji rade na unapređenju svojih vještina i time sebi povećavaju tržišnu vrijednost. Atraktivniji su kompanijama jer one traže radnike bez duge pauze u radnoj bigrafiji.
Unija studenata upozorava na hiperprodukciju visokoobrazovanih. Upisna politika trebala bi da odražava potrebe društva i tržišta rada, a ne želje obrazovnih institucija, učenika ili roditelja. Mladi su najbrojniji na biroima za zapošljavanje.
Mladi sve češće odustaju od prijavljivanja na oglase za posao jer poslodavci uglavnom traže radno iskustvo. U Uniji studenata ukazuju i na slučajeve netransparentnosti javnih konkursa. Buduća reforma promijenila bi praksu koja štiti one koji su u radnom odnosu i pružila mogućnost nezaposlanima da bi svi imali jednak pristup poslu.
RTRS