clan-o-osiguranju-depozita

BANJALUKA | Bobar banka Bijeljina je godinama prije otvaranja likvidacionog postupka sklapala nezakonite ugovore sa klijentima, a Agencije za bankarstvo Republike Srpske nije reagovala, potvrđuju dokazi i ugovori koji su u posjedu poslovnog portala CAPITAL.ba.
U desetinama ugovora gdje je kredit bio obezbijeđen depozitom građana, Bobar banka je tvrdila da je taj depozit osiguran kod Agencije za osiguranje depozita BiH, iako on to nije bio. Sada svi koji su svojim novcem položenih kod Bobar banke, garantovali vraćanje kredita, ne mogu dobiti svoj novac, a kredit moraju vratiti odmah.
Jedan od njih, Vjekoslav Janković, priča za CAPITAL da je u Bobar banci oročio namjenski depozit od 45.000 KM, kao garanciju za dobijanje kredita u istom iznosu o 45.000 KM. Ugovor je sklopljen 30. januara 2014. godine, na period od 60 mjeseci.
Otvaranjem stečajnog postupka iz Bobar banke od Jankovića je zatraženo da vrati preostali dio kredita od blizu 40.000 KM. Njegov depozit nisu spominjali.
Kada je zatražio obrazloženje, lakonski su mu odgovorili da je taj član a ugovora o osiguranju depozita kod Agencije, NEZAKONIT.

Banka pogrešno tumačila zakon

U prepisci sa službenicima Bobar banke, likvidacionim upravnikom i Agencijom za osiguranje depozita, zaprepaštenom Jankoviću je objašnjeno da svoj novac mora do 27. februara prijaviti kao potraživanja i ako bude imao sreće, pa preostane novca iz likvidacione mase banke, možda nešto i dobije.
Štaviše, tadašnji likvidacioni upravnik Savo Ševaljević u pisanom odgovoru Jankoviću POTVRĐUJE da je banka PREKRŠILA zakon, ali eto, šta da se radi…
Odgovor Sevaljevic„Banka je u momentu kada ste položili sredstva tumačila član 5. Zakona o osiguranju depozita tako da su i namjenski depoziti osigurani kod Agencije, te je u Ugovor i unesen stav koji takvo tumačenje potvrđuje. Nažalost, Agencija za osiguranje je stava da ovo spada pod namjenske depozite i isti ne spadaju u obavezu Agencije za osiguranje“, kaže Ševaljević.

Rajčević: Nećemo isplatiti

„Agencije za osiguranje depozita ne može i neće isplatiti takve depozite. Članom 5. Zakona o osiguranju depozita u bankama izričito navedeno koji depoziti se isključuju iz obaveze osiguranja istih. Članom 5.4. istog zakona propisan je tretman depozita u aranžmanu pohranjivanja sa bankom (namjenskih depozita) i isti ne spadaju u obavezu Agencije za osiguranje depozita BiH“, rekao je za CAPITAL Perica Rajčević direktor filijale Banjaluka Agencije za osiguranje depozita BiH. (Odgovor Agencije za osiguranje depozita)

Injac: Prepušteni ste sami sebi

Janković sada mora Bobar banci vratiti preostali iznos kredita od 39.898,70 KM, iako u banci ima 47.378,88 KM (sa kamatama). Biće vjerovatno izvršeno „prebijanje“ međusobnih potraživanja, ali Bobar banka koja ga je dokazano prevarila ostaće mu dužna 7.480,18 KM.
Prema informacijama portala CAPITAL Bobar banke je proteklih godina sklopila više od 30 ovakvih nezakonitih ugovora. Agencije za bankarstvo nije reagovala.
Naprotiv, direktorica Agencije za bankarstvo Slavica Injac je prošle sedmice javno rekla šta misli o takvim nezakonitostima, poručivši građanima da sami trebaju da vode računa o poslovanju svojih banaka.
Capital.ba