dutina vesko.JPG (174 KB)

Predstavnici Agrarnog fonda zajedno sa proizvođačima, kooperantima i gostima danas će prigodnom svečanošću obilježiti četvrti rođendan Hercegovačke kuće.

Gostujući u programu Radio Trebinja Veselin Dutina, direktor Agrarnog fonda grada Trebinja istakao je da je Herecgovačka kuća za protekle četiri godine ostvarila saradnju sa oko 120 poljoprivrednih proizvođača i vinarija i otkupila od njih proizvoda u vrijednosti od 1.200.000 KM.

„Na policama Hercegovačke kuće ima oko 1.000 artikala poljoprivrednih proizvođača i vinarija sa našeg područja“, istakao je Dutina i dodao da ga raduje činjenica da je 10 odsto kooperanata započelo sopstveni bizis i samostalno se kreću na tržištu i što je cilj osnivanja Hercegovačke kuće, kao i jačanje malih poljoprivrednih proizvođača i podrška da nađu svoje mjesto na tržištu.

Hercegovačka kuća sa uspjehom radi, pored Trebinja, u Banjaluci i Istočnom Sarajevu, a uskoro će sličan objekat biti otvoren i u Beogradu.

Razgovarao Ratomir Mijanović.