20150216165733_289381 SARAJEVO | Denis Zvizdić, novi predsjedavajući Vijeća ministara, obećava rad, red i disciplinu, dogovor i komprimis, uvažavanje ustavnih nadležnosti unutar BiH.
U intervjuu za "Nezavisne" Zvizdić kao jednu od urgentnih mjera najavljuje provedbu sektorskih reformi "koje će značiti puno bolji život za građane".
"Neće biti uvođenja novih nameta. Naprotiv, doći će do postepenog smanjenja opterećenja", obećava Zvizdić.
NN: Gotovo svi Vaši prethodnici imali su retoričke ekspozee koji su obilovali reformskim obećanjima i najavama blagostanja. Od toga, kao što znamo, ne da nije bilo ništa, nego je država posljednjih godina nazadovala. Kako ćete uvjeriti javnost da će ovoga puta biti drugačije?
ZVIZDIĆ: Radom i rezultatima. Provođenjem reformi i kreiranjem politika i zakona koji će od BiH stvoriti ekonomski, politički i socijalno jaku i stabilnu državu. A pošto Vijeće ministara nije kapacitirano da sve planirane mjere i aktivnosti provede bez institucionalne saradnje s vladama entiteta, Brčko distrikta i vladama kantona, pa i lokalnih zajednica, biće potrebna puna sinergija svih institucija i pojedinaca, kao i svih segmenata bh. društva, kako bismo uspjeli prevladati postojeće zastoje. Prethodno će biti potrebno postići stvarnu političku stabilnost u BiH, koja je preduvjet izlaska iz trenutne integracijske, ekonomske i društvene stagnacije.
NN: Sada slijedi ključni period formiranja Vašeg kabineta. U kojem roku očekujete da ćete od stranaka dobiti prijedloge kandidata za ministre koji su manje-više poznati?
ZVIZDIĆ: U najkraćem mogućem roku, jer su vrijeme i opravdana očekivanja građana ključni suparnik u brzoj i efikasnoj provedbi planiranih mjera i reformi. Zato pozivam stranke koje čine parlamentarnu većinu da što hitnije predlože kandidate za ministre u Vijeću ministara, a od budućih ministara očekujem da budu stručni i ustrajni u svom poslu, jer će, prije svih, oni imati izuzetno važan zadatak da vrate poljuljano povjerenje u institucije sistema. Mislim i nadam se da će Vijeće ministara biti sastavljeno od kompetentnih osoba spremnih da svoj posao obavljaju časno i odgovorno.
NN: Šta je prvo čime ćete se pozabaviti nakon kompletiranja Vijeća ministara?
ZVIZDIĆ: Izradom prijedloga budžeta i programa rada Vijeća ministara za 2015, nastavkom realizacije već usvojenih mjera i strategija te izradom novih strateških ciljeva i operativnih programa usklađenih s ustavnim nadležnostima i stvarnim mogućnostima.
NN: Kada već govorite o ustavnim nadležnostima, veliku pažnju izazvala je Vaša izjava da Vijeće ministara neće preuzimati nadležnosti koje mu ne pripadaju. Možete li ovaj stav malo pojasniti?
ZVIZDIĆ: Jasno sam kazao da Vijeće ministara neće preuzimati bilo kakve nadležnosti koje nisu u skladu s Ustavom BiH ili oko kojih nemamo dogovor, ali da isto tako nećemo dozvoliti da se derogiraju nadležnosti koje pripadaju BiH. U punom kapacitetu ćemo koristiti mogućnosti koje nam u segmentu donošenja zakona, strategija i drugih akata omogućava Ustav BiH. Dakle, preferiram dogovor kao model rada i način rješavanja spornih pitanja u Vijeću ministara, jer je ranija praksa pokazala da smo u oblastima u kojima nismo uspjeli postići dogovor ili u kojima nismo ispunili naše međunarodne obaveze trpjeli narušavanje ugleda, ali i ozbiljne finansijske gubitke.
NN: Nedavno ste izjavili da BiH mora ući u korjenite promjene, koje će biti teške i bolne, s velikim odricanjem. Da li će to istovremeno značiti i nove namete za "običnog čovjeka", koji danas živi na ivici bijede?
ZVIZDIĆ: Uspješna provedba sektorskih reformi će značiti puno bolji život za sve narode i sve građane BiH. Dakle, neće biti uvođenja novih nameta. Naprotiv, doći će do postepenog smanjenja opterećenja na rad, ukidanja određenih parafiskalnih nameta, pravičnije raspodjele socijalnih izdataka i brojnih drugih olakšica koje će osloboditi potencijal naših privrednika i BiH učiniti prostorom atraktivnim za domaće i strane investitore. A to znači, i to je ono što je najvažnije, bolji standard i otvaranje novih radnih mjesta.
NN: Prihvatanjem zajedničke izjave Predsjedništva BiH o evropskom putu od svih političkih aktera, BiH je ispunila preduslove za deblokiranje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s EU (SSP), što je opet preduslov za podnošenje kredibilne aplikacije za kandidatski status. Hoće li se to, konačno, desiti u 2015. godini?
ZVIZDIĆ: Prvo bih želio naglasiti činjenicu da euroatlanske integracije nisu same sebi svrha, nego predstavljaju set neophodnih reformi kako bi BiH postala kompatibilna sa standardima, normama i propisima EU. Da bi se to ostvarilo, relevantna tijela EU traže puni angažman svih naših institucija. Nakon što zajedničku izjavu potpišu lideri stranaka i potvrdi je Parlamentarna skupština BiH, Vijeće EU će odlučiti o stupanju na snagu SSP-a, što će biti jedan od ključnih momenata u dinamiziranju procesa eurointegracija, jer će se aktivirati rokovi za realizaciju ugovorenih obaveza u vrlo važnim oblastima za BiH. Ako pokažemo kredibilnost u njihovoj provedbi, to će dosta brzo, možda i do kraja ove godine, rezultirati dobivanjem kandidatskog statusa. To bi značilo jedno novo i obećavajuće poglavlje u odnosima s EU.
U SDA nema podjela

NN: Opći je dojam da je u Vašoj stranci borba dvije struje izražajnija nego ikada, a bilo je turbulencija i zbog Vašeg kandidaranja za premijera. Kuda, zapravo, ide SDA?
ZVIZDIĆ: U pravcu daljeg jačanja svoga unutrašnjeg, ali i međunarodnog ugleda, etabliranju svoje pozicije unutar vrlo utjecajne grupacije evropskih narodnih stranaka i provođenjem programa i aktivnosti koje permanentno unapređuju stanje u BiH. Zar bi SDA, da je podijeljena, kako očito neki priželjkuju, mogla ostvariti ubjedljivu izbornu pobjedu, dobiti više od 300.000 glasova i postati tačka okupljanja većina na skoro svim nivoima? Naravno da ne bi. Dakle, u SDA nema struja ili podjela, ali ima demokratskih procedura, otvorenog i stručnog dijaloga, slobode mišljenja pa i drugarskih kritika, što predstavlja posebnu privlačnost i skoro endemsku vrijednost koju ima SDA.
Nezavisne novine