334149_1

BANJALUKA l U slučaju da se inicijativa Vlade Republike Srpske o uvođenju diferencirane stope PDV-a usvoji u institucijama BiH, biće potrebno najmanje 18 mjeseci kako bi se moglo početi sa primjenom različitih stopa poreza na dodatnu vrijednost.
Ovaj rok naveden je u Studiji o implikacijama diferenciranih stopa PDV-a u BiH koju je prije više od tri godine uradilo Odjeljenje za makroekonomsku analizu Uprave za indirektno oporezivanje BiH.
"Krajnje je vrijeme da se mijenja sistem indirektnog oporezivanja i uvede diferencirana stopa PDV-a. Bilo bi pogubno da stopa ostane na ovom nivou ili se poveća kada su u pitanju osnovne životne namirnice, oprema za bebe, medicinske usluge i lijekovi", rekao je Duljko Hasić, ekonomski analitičar.
S druge strane, analiza UIO, koja se dobrim dijelom oslanja na studiju koju je za potrebe Evropske komisije još 2007. godine radio Institut iz Kopenhagena o sistemu PDV-a u cijeloj EU, govori da je "neto efekat diferencirane stope negativan te da su snižene stope i nulta stopa PDV-a najneefikasniji način da se pomogne siromašnim kućanstvima".
Vlada Republike Srpske uputiće Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje inicijativu za uvođenje diferencirane stope PDV-a, a kako nezvanično saznajemo u prijedlogu koji je još u formi razmišljanja Vlada RS tražiće povećanje stope PDV-a na 20 ili 22 odsto, a da na osnovne životne namirnice, bebi opremu, itd, PDV bude 50 odsto manji, odnosno 10 ili 11 odsto.
"Bilo bi pogubno podizanje stope PDV-a bez uvođenja snižene stope. U tom slučaju mislim da bi došlo do velikih socijalnih nemira", rekao je Hasić.
Iskustva iz EU govore da sniženje poreskih stopa otvara vrata prevarama i kadrovski opterećuje kompanije i privredu.
"Povećanje stope PDV-a izaziva veći porast cijena nego što iznosi samo povećanje stope, dok kod smanjenja PDV-a prodajne cijene se ne smanjuju za iznos ukinutog PDV-a", navodi se u analizi.
Inače, u svim zemljama EU se primjenjuju diferencirane stope PDV-a, ali su konstantna sporenja da li treba ići u pravcu jedinstvene stope o kojoj se sve glasnije priča. Jedinstvenu stopu poslije 2017. godine planira da uvede Švajcarska, a Danska na taj način već oporezuje građane. PDV stopa od 17 odsto koja se primjenjuje u BiH među manjima je u Evropi, gdje je najviše zemalja u kategoriji od 22-25 odsto poreza na dodatnu vrijednost.
Istraživanje Evropske komisije iz 2007. o diferenciranim stopama PDV-a svodi se na zaključak da je smanjenje stope PDV-a rasipanje ograničenih sredstava budžeta koji se mogu mnogo efikasnije koristiti kroz subvencije i ciljane transfere.
Uprava za indirektno oporezivanje dotakla se i svojih kapaciteta u slučaju da se uvede diferencirana stopa PDV-a, pa tako zaključuje da bi bilo potrebno zaposliti najmanje dodatnih 110 radnika koji bi godišnje koštali najmanje 2,6 miliona KM. Uz ovu procjenu, za nabavku kompjuterske opreme bilo bi potrebno najmanje 200.000 KM, s tim da bi bilo neophodno obezbijediti i preko 500 metara kvadratnih kancelarijskog prostora. Prema "preliminarnim i nepouzdanim" procjenama, koje su rađene sa sniženom stopom PDV-a od osam odsto na osnovne životne namirnice, bebi opremu, sjemena za poljoprivredu, ortopedska pomagala, knjige i izdavačku djelatnost, budžet BiH godišnje bi izgubio preko 700 miliona KM.
Nezavisne novine