Приједлогом новог колективног уговора, Електропривреда Републике Српске радницима система обезбиједиће једнака права каква су имали по ранијем, при чему су коефицијенти и накнаде запосленима у систему значајно веће у односу на оне дефинисане општим актима о радничким правима у Републици Српској.

borislav-grubac-elektroprivreda-rs.jpg (173 KB)

Ово каже извршни директор за правне и опште послове Електропривреде Републике Српске Борислав Грубач, који је већ за понедјељак најавио да ће приједлог новог колективног уговора бити достављен синдикалним представницима на разматрање.

Грубач се нада да ће по овом питању, у обостраном интересу, што скорије бити постугнут договор.

У протекле три године, подсјетио је он, на снази је био посебни колективни уговор у ЕРС-у, по чијем је истеку важења послодавац покренуо интензивне преговоре са представницима синдиката са циљем закључења новог.

Размијењено је више приједлога са обје стране, при чему је управа синдикату понудила једнак обим права за раднике као у претходне три године - изузев ставке да 1,25% од бруто плата, или око 3 милиона на годишњем нивоу, издваја на рачун синдикалних организација - јер то није сматрала својом обавезом.

„Синдикалне организације у свим системима финансирају се искључиво од синдикалних чланарина, које према одлукама синдикалних одбора износе 1% нето плате члана синдиката. Тако да је ЕРС у претходном периоду додатно финансирао синдикат са поменута 3 милиона на годишњем нивоу“, напоменуо је Грубач.

Како преговори нису уродили плодом, Електропривреда Републике Српске је у складу са законским прописима усвојила правилник о раду, којим права радника, напомиње Грубач, ни на који начин нису закинута у односу у протекле три године, а коефицијенти и накнаде запосленима остали су дефинисани у значајно већим износима него што је то прописано општим актима о правима радника у Српској.

„Тако се, на примјер, прековремени рад у ЕРС-у награђује са увећењем плате 30%, док је у општим актима предвиђено 25%. Увеђање плате по основу рада ноћу у ЕРС-у 50%, а у општим актима 30%, по основу рада празником у нашем холдингу је 50%, док је општим актима предвиђено 40%. Интервентни рад је уведен као накнада која се исплаћује нашим радницима у износу 50% од основне плате, док у општим актима уопште не постоји. Као што не постоји ни накнада за кућно дежурство, која се нашим радницима исплаћује у износу 20% плате, или накнада за изузетна допринос од 7% на ефективан број сати“, истакао је Грубач.       

У односу на права дефинисана општим актима у Српској - радници ЕРС-а, додаје Грубач, имају још низ привилегија – попут јубиларне награде у висини једне просјечне плате која се у општим актима помиње само као могућност, отпремнине приликом одласка у пензију у висини до шест просјечних плата иако закон предвиђа само три, накнаде у висини просјечне плате за рођење дјетета или могућности да буду награђени са 70% просјечне плате поводом дана послодавца...