Lokalni-Istinomjer_tri-godine-mandata__final-1320x743.png (148 KB)

Од укупно 735 обећања која су дали начелници и градоначелници 12 јединица локалне самоуправе у БиХ, а чије испуњавање прати Истиномјер, у три године у потпуности је испуњено њих 152, док готово половина (49%) датих обећања има велику шансу да буду испуњена до краја мандата у октобру 2020. године.

Осим тога, 197 обећања или њих 26%, налази се у категорији средње вјероватноће испуњености, док 181 обећања (25%) има ниску вјероватноћу да ће бити испуњена до краја мандата.

У свом изборном програму из 2016. године, градоначелник Бања Луке, Игор Радојичић је дао укупно 106 обећања, од којих је за три године успио испунити њих 13, док су оцјену у прогресу добила 43 обећања. Започете су и активности на испуњавању још 42 обећања. И у трећој години мандата, Градска управа Бања Луке бавила се путном и комуналном инфраструктуром, стипендирањем ученика и студената, стамбеним збрињавањем, изградњом дјечијих игралишта, унапрјеђењем рада градске администрације и др.

Трећа година мандата градоначелника Игора Радојичића протекла је у знаку пројекта “Бања Лука се гради” чијом реализацијом је отворено више јавних градилишта од којих се половина односи на нове велике пројекте. Неки од тих пројеката су изградња саобраћајнице кроз насеље Шарговац, прва фаза радова на изградњи објекта мјесне заједнице и полицијске станице на Лаушу, радови на изградњи кружне раскрснице код ресторана “Сирано”, изградња саобраћајнице у бањалучком насељу Петрићевац, а положен је и камен темељац за изградњу амбуланте породичне медицине у овом насељу. У оквиру пројекта „Бања Лука се гради“ започели су и радови на изградњи водоводне мреже у Мишином хану, а на подручју Чокорских поља почела је изградња водоводне мреже у оквиру пројекта “Вода“ којим је предвиђена градња 56 километара нове водоводне мреже на сеоском и приградском подручју”.

Током треће године мандата градоначелника Бијељине, Мића Мићића направљен је одређени помак у погледу испуњавања датих обећања у односу на претходну годину. Међутим, од укупно тридесет, у цјелини су и даље испуњена само три обећања и то довођење питке воде у Модран, завршетак изградање вртића и школе у Лединицима и завршетак свлачионица и активирање фудбалског клуба.

Девет обећања добило је оцјену у прогресу, њих шест је започето, док у вези 12 обећања Истиномјер још увијек није забиљежио активности на њиховом испуњавању. Напредак у односу на другу годину мандата направљен је у реализацији обећања у вези измјештања аутобуске станице, заштите од поплава, завршетка индустријске зоне и завршетка Центра за социјални рад. Оцјеном започето оцијењено је испуњавање обећања на побољшавању услова рада у МЗ Голо Брдо као и изградњи спортске хале у Патковачи.

И градска управа Приједора на челу са градоначелником Миленком Ђаковићем, у протеклој години наставила је реализацију већ започетих пројеката, попут изградње водовода Црно врело, наставак изградње спортске дворане на Уријама, као и почетак хидрогеолошких истраживања на Томашичким језерима. Ипак од укупно 31 обећања, у трећој години мандата још увијек ниједно није испуњено, док је 6 обећања у прогресу, те је 11 оцијењено као започето. Незапочето је остало 12 обећања, док су 2 оцијењена као неутемељена.

Инфраструктурни пројекти, изградња градског трга, као и изградња спортске дворане били су фокус треће година мандата општинске управе Источног Новог Сарајева, односно начелника Љубише Ћосића. Начелник Ћосић је у својој предизборној кампањи дао укупно 36 обећања, од чега је за протекле три године испуњено њих четири. Значајнији прогрес забиљежен је у 14 обећања, док су 4 оцијењена као започета. Незапочето је остало 10 обећања, док су 3 оцијењена као неутемељена, те 1 као заустављено. Неки од незапочетих пројеката су завршетак галерије “Kућански”, изградња Аkва парка, реконструкција Томића врела итд.

Kрај друге и почетак треће године мандата Градске управе Требиња обиљежила је оставка градоначелника Луке Петровића, који је преузео функцију генералног директора “Електропривреде Републике Српске”. За Истиномјер је тада потврђено да ће Петровићев насљедник, актуелни градоначелник Требиња Мирко Ћурић наставити реализацију започетих пројеката. У трећој години мандата Градска управа Требиња, осим на инфрструктурним, радила је и на реализацији пројеката која се односе на социјална давања, те унапријеђење туристичке понуде.

Од укупно 76 обећања која прати Истиномјер, до сада је испуњено њих 18, започет је рад на испуњавању њих 31, а оцјену у прогресу добило је 12 обећања. Заустављена је реализација 3 обећања, а 10 обећања раније је добило оцјену неутемељено. Два обећања и даље имају статус није започето, а у питању су обећања која се односе на обезбјеђење градског архитекте и израде студије изводљивости за формирање одјељења Пољопривредног факултета.

Иако су евидентне велике разлике међу 12 анализираних локалних заједница у погледу прогреса у испуњавању обећања датих уочи Локалних избора одржаних у октобру 2016. године, након три године њиховог мандата се ипак може закључити да је остварен одређен помак у односу на претходну годину. С обзиром да су обећања на локалном нивоу доста конкретнија у односу на обећања која се дају на вишим нивоима власти, охрабрује и велики број обећања која су добила оцјену у прогресу те имају велику вјероватноћу да ће бити испуњена у наредној години. С обзиром да се ради о изборној години, може се очекивати и већ традиционално већи замах у реализацији обећаних пројеката у 12 опћина и градова које је својим истраживањем обухватио Истиномјер.