Gradska-uprava-1.jpg (278 KB)

Из буџета града трећу годину заредом обезбијеђена су средства за помоћ дјеци са села, односно ученицима који похађају подручна одјељења требињских основних школа.

Мјесечна накнада по овом програму Градске управе креће се између 50 и 125 КМ, у зависности од осталих породичних примања.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РАСПОДЈЕЛУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ ДЈЕЦИ ИЗ ПОДРУЧНИХ ОДЈЕЉЕЊА

I

Овим Јавним позивом дати су ближи услови и начин расподјеле новчаних средстава дјеци која похађају наставу у оквиру подручних одјељења горе наведених основних школа.

II

Критеријуми за остваривање права на финансијску помоћ су:

- да дијете похађа наставу у једном од подручних одјељења основних школа „Вук Караџић“ Требиње и „Јован Јовановић Змај“ Требиње;

- имовинско стање породичног домаћинства;

- да је дијете похађало наставу у једном од одјељења у петоразредној подручној ОШ, а од шестог до деветог похађа наставу у централној школи.

III

Финансијска помоћ се исплаћује на текући рачун родитеља дјеце из тачке I oвог Јавног позива за вријеме трајања школске 2019/2020. године, у мјесечном износу од:

- 50,00 КМ- у случају да су родитељи запослени;

- 50,00 КМ- у случају да је један родитељ запослен, а други пензионер;

- 75,00 КМ у случају да је један од родитеља запослен, а други родитељ незапослен;

- 75,00 КМ- у случају да је родитељ самохран и запослен;

- 75,00 КМ- у случају да су родитељи пензионери;

- 125,00 КМ- у случају да је родитељ самохран и незапослен/пензионер;

- 125,00 КМ-у случају да су родитељи незапослени;

- 125,00 КМ- у случају да је родитељ пензиoнер а други назапослен.

IV

Остваривање права на додјелу финансијске помоћи врши се на основу документације коју доставља подносилац захтјева и то:

- Извод из матичне књиге рођених за дијете;

- ЦИПС-ова пријава пребивалишта за дијете и родитеље/старатеље;

- Потврда са Завода за запошљавање РС у случају незапослености, а чек од пензије ако је пензионер;

- Кућна листа;

- Потврда из основне школе о похађању наставе у једном од подручних одјељења основних школа „Вук Караџић“ Требиње и „Јован Јовановић Змај“ Требиње;

- Потврда из основне школе да је дијете похађало петоразредну подручну ОШ, а да сада похађа централну ОШ;

- Копија текућег рачуна родитеља/старатеља.

V

Захтјев за остваривање права на додјелу финансијске помоћи се подноси на протоколу Града Требиња са назнаком Комисији за утврђивање права и висине додјеле финансијске помоћи дјеци која похађају наставу у једном од подручних одјељења основних школа „Вук Караџић“ Требиње и „Јован Јовановић Змај“ Требиње. О расподјели финансијске помоћи по овом Јавном позиву одлучује Комисија коју именује Градоначелник. Задаци и надлежности Комисије утврђени су Одлуком о расподјели новчаних средстава за помоћ дјеце из подручних одјељења основних школа „Вук Караџић“ Требиње и „Јован Јовановић Змај“ Требиње.

VI

Јавни позив је отворен 03.09.2019. и траје до 13.09.2019, а исти ће бити објављен на огласној табли Градске управе Града Требиња, огласној табли подручних одјељења Основних школа „Вук Караџић“ Требиње и „Јован Јовановић Змај“ Требиње и интернет страници Града Требиња.