internet BANJALUKA | Profesor kriminalistike na banjalučkoj Policijskoj akademiji Aleksandar Miladinović upozorava da nije preporučljivo postavljati fotografije djece na internet.
Miladinović u intervjuu Srni napominje da na "Fejsbuk" treba stavljati što manje fotografija i restriktivno ograničavati njihovu vidljivost.
On pojašnjava da, posredstvom fotografija na internetu, djeca mogu da budu locirana gdje se kreću, u koju školu idu i sa kim se druže.
MUP Republike Srpske preduzima niz mjera s ciljem zaštite djece na društvenim mrežama i internetu, koje podrazumijevaju preventivnu, proaktivnu i represivnu aktivnost.
Miladinović ističe da je najzastupljenija preventivna aktivnost i pojašnjava da MUP trenutno provodi zaštitu djevojčica u osnovnim školama od seksualnog iskorišćavanja na internetu - u Banjaluci i Prijedoru.
On navodi da je prethodnih godina MUP Srpske proveo sveobuhvatnu edukaciju, koja je podrazumijevala program prevencije maloljetničke delikvencije.
Tu je bio zastupljen i program prevencije zloupotrebe "Fejsbuka" i drugih društvenih mreža na internetu, kroz koji je prošlo oko 20.000 mališana u Republici Srpskoj.
MUP Srpske ima veoma dobru saradnju sa školama u pogledu provođenja preventivnih aktivnosti zaštite djece na društvenim mrežama. "Nije samo na MUP-u da se bori sa ovim zloupotrebama, već u preventivne aktivnosti, osim škola, moraju biti uključene i porodice", ističe Miladinović.
On pojašnjava da svako krivično djelo može imati neku vezu sa "Fejsbukom" i internetom - pa i ubistvo, tako što se može uticati na izvršenje naručivanjem i podstrekavanjem.
Tu su još i krivična djela prijetnje i razne vrste kompjuterskih krivičnih djela.
Miladinović navodi da djeca u Srpskoj nisu apsolutno bezbjedna na internetu, ističući da njihovi roditelji, škola i cijelo društvo treba da povećaju svoje aktivnosti kako bi povećali njihovu sigurnost.
On sugeriše mladima, pogotovo početnicima na internetu, da prilikom kreiranja profila na "Fejsbuku" obavezno pročitaju pravila privatnosti u kojima jasno piše šta smiju uraditi, a šta je zabranjeno, i koji su modaliteti njihove zaštite, ukoliko se nešto desi. "Ako primijete negativne aktivnosti na `Fejsbuku`, djeca treba da odmah alarmiraju roditelje, školu ili policiju, te da takvu osobu i njegov negativan stil ponašanja isključe iz svoje zajednice, kao i u realnom okruženju", zaključuje Miladinović.
Srna