Bobar-banka-001 BANJALUKA | Isplata osiguranih depozita za deponente u Bobar banci počinje 19. januara i trajaće u narednih pet godina, izjavio je Josip Nevjestić, direktor Agencije za osiguranje depozita BiH.
Nevjestić je rekao novinarima u Banjaluci da je Agencija u obavezi da isplati ukupan iznos od 86,61 milion KM za 21.379 deponenata, fizičkih i pravnih lica, dodajući da je na ovaj iznos obračunata kamata.
On je naveo da je Agencija za osiguranje depozita BiH 25. decembra izuzela bazu podataka o depozitima Bobar banke, te izvršila njenu provjeru i sravnjavanje koje je trajalo do 5. janauara.
Prema njegovim riječma, ti podaci su dostavljeni "Poštama Srpske", koje su 8. januara počele distribuciju obavještenja vlasnicima depozita.
On je dodao da obavještenje o isplati sadrži i presjek stanja sredstava za isplatu.
Nevjestić je naveo da postoje tri načina za isplatu i to: isplata na licu mjesta, prepuštanje izbora vlasniku i da se sredstva zadrže u banci isplatioca.
On je istakao da će se isplata vršiti u Unikredit banci Banjaluka, podsjetivši da je riječ o osiguranim depozitima do 50.000 KM, dodajući da će depoziti iznad tog iznosa biti isplaćivani kroz postupak likvidacije banke.
Perica Raičević, koji je zadužen za izvršenje isplate preko banke agenta, rekao je da vlasnik depozita, ukoliko nije saglasan sa stanjem za isplatu koje je dobio u obavještenju, može uložiti reklamaciju.
On je dodao da se reklamacija ulaže na licu mjesta i rješava se u zakonom predviđenem roku.
Srna