agresija 3 NEVESINJE | U organizaciji SPKD „Prosvjeta“ Nevesinje i JU Centar za informisanje i kulturu u Gradskoj galeriji u Nevesinju večeras je otvorena izložba fotografija i dokumenata o stradanjima srpskog naroda u 20. vijeku izazvanih raznim bombardovanjima. Autori postavke koja nikoga ne može ostaviti ravnodušnim su viši kustos beogradskog Muzeja žrtava genocida Nenad Antonijević i direktor te ustanove Velјko Đurić.
Izložba sadrži 35 panoa sa fotografijama i dokumentima, na kojima su prikazane sve okrutnosti bombardovanja. Za njenu pripremu korišteni su materijali sa internet sajtova, iz arhiva Muzeja žrtava genocida, Arhiva Jugoslavije, TV materijali i arhiv dnevnih listova.
Otvarajući izložbu kustos – istoričar Muzeja žrtava genocida Bojan Đokić rekao je da je akcenat stavlјen na strahote koje je izazvala NATO agresija na SR Jugoslaviju 1999. godine, ali da postavka pokazuje i kontinuitet bombardovanja srpskog naroda tokom čitavog 20. vijeka. Podsjetio je na Prvi svjetski rat i austrougarsko bombardovanje 1914. i 1915. godine, zatim Drugi svjetski rat i njemačko bombardovanje 1941, te savezničko 1944, kao i NATO bombardovanje srpskih položaja 1994. i 1995. godine u ratu u BiH i Hrvatskoj.
- Na fotografijama su prikazane sve okrutnosti koje je bombardovanje donosilo – smrt, ranjavanje i uništavanje imovine i taj prizor se nikada ne može zaboraviti – istakao je Đokić.
Postavka u Gradskoj galeriji biće izložena u narednih 15 dana. U katalogu koji prati izložbu navedeni su statistički podaci koji najbolјe pokazuju razmjere stradanja srpskog naroda u 20. vijeku.
Radio Nevesinje