bebe.jpg (56 KB)

Mnoge zemlje u Evropi posljednjih godina se suočavaju sa sve nižom stopom nataliteta, a mnoge od njih su već poduzele značajne mjere kako bi se oduprijele ovom ozbiljnom problemu.

Jedan od najboljih primjera je zasigurno Estonija, koju su pohvalili i iz Ujedinjenih nacija (UN) zbog njene proaktivne pronatalitetne politike.

Ova baltička zemlja, koja se suočavala sa ozbiljnom demografskom krizom, uspjela je povećati natalitet u posljednjih 10-15 godina nakon što je Vlada donijela brojne mjere kojima su mnogo više investirali u porodicu i mlade ljude.

Jedna od ključnih mjera je bila povećanje finansijske podrške većim porodicama, odnosno porodicama sa troje i više djece.

Prvo su 2004. godine uveli izdašan program porodičnog odsustva prema kojem se tokom godine i pol u potpunosti isplaćuju naknade svim radnicima.

Potom je 2017. godine donesena odluka da se mjesečno svakoj porodici za prvo dijete isplaćuje 60 evra, kao i za drugo, a 100 evra za treće dijete. Osim toga, država nagrađuje porodice koje imaju troje i više djece - takve porodice mjesečno primaju bonuse od 300 evra.

Ukupno, estonska porodica sa troje djece danas dobija 520 evra mjesečno u porodičnim naknadama.

Kako su saopštili iz UN-a, ove pronatalitetne mjere su dale pozitivne rezultate - stopa nataliteta povećana je sa 1,32 po ženi, s početka 2000-ih, na 1,67 u 2018. godini.

Alan Pur, profesor demografije na Univerzitetu Talin, izjavio je da su finansijski podsticaji u njegovoj zemlji imali pozitivan uticaj na rast nataliteta, dodajući da su većoj stopi nataliteta doprinijeli i olakšan pristup državnim vrtićima kao i relativno stabilan ekonomski rast zemlje.

Prema podacima UN-a, najniža stopa nataliteta u Evropi je u Bosni i Hercegovini - u ovoj zemlji svaka žena u prosjeku rodi 1,3 djece.