KOncertTREBINJE | U sali Muzičke škole večeras je održan koncert klasične muzike, na kojem su nastupile Sonja Čule, flauta i Snježana Popović Vuleta, klavir.
Snježana i Sonja su rođene sestre koje nastupaju zajedno već 17 godina, a trebinjskoj publici su se predstavile sa djelima: Baha, Forea, Lista, Martena i Mučinskog.
Snježana Popović Vuleta magistrirala je na Fakultetu muzičkih umjetnosti u Beogradu, dok je Sonja Čulić isto zvanje stekla na Akademiji umjetnosti u Banjaluci, gdje je i asistent na katedri za flautu.
RT