Biblioteka-Vladimir-Gacinovic

BILEĆA l Kulturno-sportski centar i Narodna biblioteka „Vladimir Gaćinović“ Bileća, raspisali su konkurs za dodjelu nagrade „Vladimir Gaćinović“ za najbolјu neobjavlјenu pjesmu rodolјubivog sadržaja.
Kako saznajemo od Šćepana Aleksića, direktora Narodne biblioteke „Vkadimir Gaćinović“, rukopisi, u tri istovjetna štampana primjerka, dostavlјaju se, do 15. maja ove godine.
„Najbolјa tri rada odabraće žiri konkursa i dodijeliti novčane nagrade: prvu u iznosu od 300 maraka sa plaketom, drugu u iznosu od 200 maraka i treću u iznosu od 100 maraka. Pravo učešća imaju svi koji pišu na srpskom jeziku, a jedan autor može da pošalјe najviše jednu presmu“, kaže Aleksić. Radovi se šalјu pod šifrom, s tim da se u posebnoj manjoj koverti pošalјu podaci o autoru sa punim imenom i prezimenom, adresom i brojem telefona. Nagrade će biti dodijelјene na Vidovdan 28. juna ove godine.