202688.jpg (112 KB)

Ministri Republike Srpske potpisali su u Banjaluci sporazum sa granskim sindikatima koji se tiče povećanja plata za 54.118 zaposlenih u javnom sektoru.

Ugovorene strane su se saglasile da se zaposlenim u javnom sektoru Srpske plata povećava za 100 maraka počev od avgusta i to kroz izmjene koeficijenata.

Sporazum je potpisan sa Republičkim Sindikatom uprave, Sindikatom radnika unutrašnjih poslova, Strukovnim sindikatom doktora medicine, Strukovnim sindikatom medicinskih sestara i tehničara, Samostalnim sindikatom radnika u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, Sindikatom obrazovanja, nauke i kulture i Sindikatom pravosuđa.