Elektroprivreda_RS TREBINJE l Zahtjev Udruženje zanatlija i preduzetnika Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske da im bude smanjena cijena struje je opravdan i u narednom periodu će biti razmotren, potvrdio je Srni predsjednik ove komisije Milenko Čokorilo.
On je naveo da je cijena električne energije za ovu kategoriju potrošača relativno veća u odnosu na cijenu koju plaćaju domaćinstva, te da postoje opravdani razlozi da ovaj zahtjev bude razmotren.
Direktor Direkcije za distribuciju "Elektroprivrede Republike Srpske" /ERS/ Dalibor Muratović rekao je Srni da bi u slučaju udovoljavanja zahtjevu neminovno moralo doći do povećanja struje za domaćinstva.
"Bilo kakva promjena cijene za jednu kategoriju kupaca neminovno dovodi i do promjene cijene za neku drugu kategoriju", naveo je Muratović i ponovio da bi u ovom slučaju veću cijenu plaćala domaćinstva.
On kaže da se trenutno ne može govoriti o procentu, ali da bi cijena za domaćinstva sigurno bila veća za sedam do 10 odsto ako bi se cijene za komercijalne kupce dovele na isti nivo. "Trenutni odnos cijena za ove dvije kategorije kupaca je približno takav da komercijalni kupci plaćaju oko 45 odsto veću cijenu električne energije energije u odnosu na domaćinstva", navodi Muratović i dodaje da je potrebno imati u vidu da je ovaj odnos bio mnogo veći u neposrednoj prošlosti i da su komercijalni kupci plaćali više od dva puta skuplju struju od domaćinstava.
Prema njegovim riječima, ovaj odnos je smanjen postepeno, donošenjem odluka regulatorene komisije.
Muratović napominje da je odnos cijena električne energije za komercijalne kupce u odnosu na kupce iz domaćinstava u cijelom regionu rezultat nasljeđa iz prethodnog perioda kada je, po pravilu, tarifnim sistemima ovaj odnos bio određen znatno na štetu komercijalnih kupaca.
"Sva regulatorna tijela u dosadašnjem periodu imaju tendenciju da ovaj odnos postepeno umanjuju, s tim što je u različitim državama taj nivo izravnanja različit", kaže Muratović.
On je pojasnio da je regulacija cijena zasnovana na konceptu regulatorno odobrenog prihoda distributivno-proizvodnih kompanija iz sistema ERS-a, što znači da tarifni stavovi koje donosi Regulatorna komisija svojom primjenom na odgovarajućoj količini električne energije treba da obezbijede regulatorno odobreni prihod svim kompanijama.
Muratović je napomenuo da je cijena električne energije u Republici Srpskoj najniža u regionu.
Srna