ТРЕБИЊЕ l Министарство правде Републике Српске, уз подршку Мисије ОЕБС-а у Босни и Херцеговини, данас је у Требињу организовало јавну расправу о Нацрту закона о заштити лица која пријављују корупцију.

Јелена Вукадиновић, помоћник министра правде РС, у ресору који се између осталог бави борбом против корупције истакла је да је у питању први закон који у РС на овај начин регулише заштиту тих лица, и први у БиХ који регулише заштиту лица која пријављују корупцију у јавном и приватном сектору.

“Настојали смо да уважимо препоруке међународних конвенција, међународне стандарде и мишљења организација цивилног друштва. Надамо се да ћемо имати што квалитетнији текст закона како би заживио у пракси и како би на обезбиједили квалитетну заштиту лица која пријављују корупцију”, казала је Вукадиновић.

„Према овом законском рјешењу за узбуњиваче у РС предвиђени су и случајеви уколико дође до повреде права на који начин се лице може заштити, таксативно наведена права од права на бесплатну правну помоћ, права на заштиту личних података, судску заштиту”, објаснила је Вукадиновић.

Она је напоменула да се предлагач опредијелио за “судски облик заштите као ефикасан с обзиром да судске одлуке имају обавезну снагу и сви су у обавези да их поштују и извршавају.

Саша Пешикан, који је на јавној расправи учествовао испред Омладинског центра Требиње, како је рекао, лидерске организације сектора за заштиту „звиждача“ из Антикорупцијске мреже БиХ истакао је да је ово веома важан закон јер је заштита узбуњивача од виталне важности за што бољу припрему закона.

„Антикорупцијске мреже БиХ су од јануара 2016. до јануара 2017. године запримиле 37 пријава о корупцији, од тога из Херцеговине четири, а из Требиња једна“, рекао је Пешикан.

Из Министарства правде РС очекују да ће у четири јавне расправе  прикупити што више препорука и сугестија како би имали што квалитетнији приједлог закона који би се пред посланицима Народне скупштине РС требао појавити у мају.

Р.М.