novoteks

BANJALUKA | Ukupna dugovanja za poreze i doprinose zaključno sa oktobrom ove godine iznosila su 1,4 milijarde maraka, a prema podacima Poreske uprave RS u odnosu na kraju prethodne godine, dug ima tendenciju opadanja.
Slađana Rajković-Stanić, načelnik Odjeljenja za stručne poslove menadžmenta u Poreskoj upravi RS, navela je da podaci pokazuju da je dug 31. decembra prošle godine iznosio oko 1.502.000.000, u septembru oko 1.496.000.000 i na kraju oktobra ove godine visina duga je iznosila oko 1.413.000.000 maraka.
Ako uporedimo navedene iznose, dolazimo do podatka da se ukupan dug za mjesec dana smanjio za 83,4 miliona KM.
"Kao što vidite, dug je u proteklom periodu opadao i smatramo da će se takav trend zadržati i u narednom periodu", kazala je Rajković-Stanićeva.
Prema najnovijim podacima Poreske uprave, najveći dužnik i dalje je "Novoteks" Trebinje, čiji dug iznosi 50,2 miliona, zatim Klinički centar Banjaluka sa 33,8 miliona KM duga, "Birač" u Zvorniku 33,7, Klinički centar Istočno Sarajevo 22,7 miliona, "Željeznice" Doboj 21,5, "Swisslion - Industrija alata" Trebinje sa 17,1 miliona duga, Prehrambena industrija "Sava" iz Bijeljine sa 11 miliona maraka, A.D. za održavanje i zaštitu puteva "Dobojputevi" koje duguje 10,6 miliona i "Famos" fabrika Koran u stečaju sa 9,2 miliona duga.
Predrag Zgonjanin, predsjednik Udruženja poslodavaca RS, kazao je da se u ukupnom dugu preko 600 miliona KM odnosi na dug preduzeća koja su odavno ugašena, zbog čega je logično da taj dug nikad neće biti naplaćen.
"Po meni je ključan dug koji je nastao ove godine, posebno u posljednjih šest mjeseci, jer ta brojka pokazuje pravo i realno stanje", istakao je Zgonjanin.
Velka Odžaković, generalni sekretar Saveza sindikata RS, kazala je da se već godinama upozorava na ogromna dugovanja za doprinose i poreze, ali da to nema nikakvog efekta jer kontrolni organi u RS ne rade ništa da ove pojave spriječe.
"Najteže je što opet sve ide preko leđa radnika pa ne mogu ostvariti nikakva prava, ni liječiti se, ni dobiti dječji dodatak, penzije i slično. Pod hitno se moraju pooštriti kontrole u smislu da se počnu primjenjivati velike kazne za one poslodavce koji ne ispunjavaju svoje obaveze", naglasila je Odžakovićeva.
Iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS je saopšteno da ukupna dugovanja za doprinose za zdravstveno osiguranje iznose oko 230 miliona maraka.
Poznato je da se Fond, odnosno cjelokupan zdravstveni sistem finansira od doprinosa za zdravstveno osiguranje, što znači da se svaka neredovna uplata direktno odražava na kvalitet i dostupnost zdravstvene zaštite, kažu u Fondu.
"Na primjer, trenutnim dugom za doprinose za zdravstveno osiguranje Fond bi mogao da finansira kompletnu zdravstvenu zaštitu u bolnicama na godišnjem nivou, deset godina liječenje osiguranika izvan RS ili čak 17 godina nabavku citostatika za liječenje osiguranika koji boluju od malignih bolesti", ilustrativno su pojasnili u ovoj instituciji.
Iz ove institucije su pojasnili da nemaju mehanizme kojima bi "natjerali" poslodavce da redovno uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje, jer je kontrola i uplata doprinosa u nadležnosti Poreske uprave RS.
"Jedini izvori prihoda FZO RS su doprinosi za zdravstveno osiguranje, a doprinosi od zaposlenih čine više od 85 odsto ukupnih prihoda, te je od izuzetnog značaja da svi, a posebno poslodavci, redovno izmiruju svoje zakonske obaveze", upozoravaju u Fondu.
Nezavisne novine