screen-11.16.46[26.09.2023].jpeg (333 KB)

У оквиру пројекта ЕУ4АГРИ, који финансира Европска унија, објављен је нови јавни позив за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу. У оквиру овог Јавног позива на располагању је 2 милиона KМ, а средства подршке по једној пријави могу износити од 20.000 KМ до максимално 200.000 KМ (без ПДВ-а).

За сваки пројекат подносилац пријаве мора осигурати властито суфинансирање у износу од минимално 30% укупног износа прихватљивих трошкова предложене инвестиције. Максимални износ бесповратних средстава кроз мјеру подршке је 70% укупног износа прихватљивих трошкова предложене инвестиције за све секторе.

Прихватљиви подносиоци пријава за додјелу бесповратних средстава у оквиру мјере подршке могу бити самостални предузетници, задруге и предузећа.

Kо се може пријавити на овај Јавни позив?

Kроз овај јавни позив Европска унија ће подржати пољопривредна газдинства која доприносе јачању производне конкурентности и повећању нивоа продуктивности примарне пољопривредне производње кроз модернизацију и увођење нових технологија и иновација, унапређењу квалитета производа, хигијене и сигурности хране, промовисање добрих пословних пракси и одрживог развоја путем побољшања управљања природним ресурсима, заштите околиша, заштите радника и сигурности хране, те доприносе ублажавању посљедица насталих услијед пандемије ЦОВИД-19.

За подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу прихватљиви су сви пројекти који се односе искључиво на пољопривредне секторе као што су: производња млијека, меса, узгој житарица и уљарица, узгој воћа, укључујући виноградарство и маслине, узгој поврћа, производња садног материјала (саднице воћа, пресаднице поврћа и сјеменски кромпир), производња јаја, узгој рибе, узгој зачинског биља, љекобиља, и гљива, као и производња меда.

Пријаве на овај јавни позив се могу поднијети од 05.10.2023.године, те је крајњи рок за подношење пријава 20. новембар 2023. године, до 15:00 сати. Пријаве поднесене након истека рока се неће узети у разматрање.

Пријаве се подносе искључиво путем електронског система доставе пријава https://javnipoziv.undp.ba/ који је обезбиједио ЕУ4АГРИ пројекат. Достављање пријава у било којем другом формату (е-маил, пошта, фаx и сл.) није прихватљиво и пријаве достављене на тај начин неће бити узете у разматрање. 

ЕУ4АГРИ је четверогодишњи (2020-2024) пројекат Европске уније вриједан 20.25 милиона евра чији је циљ модернизација пољопривредно-прехрамбеног сектора у Босни и Херцеговини. Пројекат проводе и суфинансирају Развојни програм Уједињених нација (УНДП) у БиХ и Чешка развојна агенција (ЦзДА).

У оквиру Јавног позива за мјеру подршке инвестицијама у примарну пољопривредну производњи, пројекат ЕУ4АГРИ  у требињској Градској управи у петак 29. септембра, са почетком у 13 часова биће организована информативна сесија за пољопривреднике, задруге и предузећа.

О овом јавном позиву са Незлом Адилагић, пројектним менаџером, разговарала је Влатка Мусић.