vrtic-nasa-radost-trebinje.png (740 KB)

Јавна установа  за предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње објављује  Ј А В Н И  П О З И В  за пријаву дјеце у Програм припреме у години пред полазак у школу

На основу члана 98. Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“ број 79/15)  и на основу дописа Министарства просвјете и културе РС број: 07.040/60-58/19, од дана 26.09.2019. године, ЈУ за предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње организује реализацију Програма припреме дјеце у години пред полазак у школу за ону дјецу која нису обухваћена неким обликом предшколског васпитања и образовања и која нису похађала цјеловити развојни програм, а која по прописима којима се уређује област основног васпитања и образовања у наредној школској години стичу услове за полазак у први разред основне школе.

На основу члана 37. Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“ број 79/15) упис дјеце за Програм припреме у години пред полазак у школу, врши се на основу љекарског увјерења добијеног на основу прегледа о физичком и психичком развоју дјетета и лабараторијског налаза који садржи брис носа и грла и налаз столице од надлежне здраствене установе и извода из матичне књиге рођених, а након извршеног уписа, предшколска установа закључује уговор са родитељем или старатељем о међусобним правима и обавезама.

Програм за припрему дјеце у години пред полазак у школу трајаће од 02. марта до 29.маја 2020. године, а реализоваће се у просторијама вртића.

Молимо све родитеље да дјецу пријаве до 30. октобра 2019. године, како би благовремено доставили податке Министарству просвјете и културе и извршили припреме за реализацију програма на основу броја пријављене дјеце.

Пријаве за Програм за припрему дјеце у години пред полазак у школу уз достављање из извода матичне књиге рођених дјетета, попуњавају се у просторијама вртића.

Све додатне информације можете добити на тел. 059/220-110.