politicki-marketing.jpg (201 KB)

Na teritoriji Republike Srpske u periodu od 17. septembra do 9. oktobra obaviće se anketiranja domaćinstava zbog izrade glavnog okvira uzorka, u okviru koga će biti obuhvaćeno oko 30.000 domaćinstava u 51 jedinici lokalne samouprave, među kojima i u Gradu Trebinju, saopšteno je iz Zavoda za statistiku Republike Srpske.

Upitnik sadrži 13 pitanja, počevši od onih o imenu i prezimenu, polu, datumu rođenja, o statusu objekta, broju članova domaćinstava, starosnoj strukturi, te obrazovnim karakteristikama.

Iz Zavoda za statistiku Republike Srpske naglašavaju da su prikupljeni podaci iz ankete strogo povjerljivi i biće korišteni isključivo u statističke svrhe.

„Anketari će umjesto upitnika na papiru koristiti računare sa instaliranom aplikacijom, pomoću koje će se obaviti unos podataka i dostavljati statističkim institucijama na dnevnoj bazi“, navodi se u saopštenju.

Anketiranje će sprovesti ovlašteni anketari zvaničnih statističkih institucija u BiH – Republički zavod za statistiku, Agencija za statistiku BiH i Federalni zavod za statistiku, a projekat će trajati tri godine.