Одјељење за инспекцијске и послове комуналне полиције Града Требиње подсјећа привредне субјекте да су 1. и 2. те 9. јануар државни празници. Сходно томе, неопходно је да се привредни субјекти у свом пословању придржавају Одлуке о радном времену трговинских, услужних и занатских објеката на подручју Града Требиња.

unnamed.jpg (74 KB)

На основу Закона о трговини и Закона о локалној самоуправи Скупштина града Требиња на сједници одржаној дана 02.04.2018. године, донијела је одлуку о измјени и допуни Одлуке о радном времену трговинских, занатских, услужних и других објеката и дјелатности на подручју града Требиња.

У дане републичких празника који се празнују један дан субјекти обухваћени овом одлуком не раде.

Изузетно, ради задовољавања неопходних потреба грађана, могу да раде: – у времену од 00,00 до 24,00 часа трговински објекти типа драгстор, трговински објекти на аутобуској станици, бензинске пумпне станице и трговински објекти у оквиру бензинске пумпне станице, правна и физичка лица – предузетници који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, колача и продају истих у сопственим продајним објектима и трговине на мало погребном опремом; – у времену од 08,00 до 21,00 час једна апотека, ветеринарске амбуланте, љекарске и стоматолошке ординације уз одржавање приправности изван наведеног радног времена.

За вријеме републичких празника који се празнују два дана, први дан могу да раде:

– у времену од 00,00 до 24,00 часа трговински објекти типа драгстор, трговински објекти на аутобуској станици, бензинске пумпне станице и трговински објекти у оквиру бензинске пумпне станице, занатско предузетнички објекти који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, колача и продаје истих у сопственим продајним објектима;

– у времену од 08,00 до 21,00 час једна апотека, ветеринарске амбуланте, љекарске и стоматолошке ординације, уз одржавање приправности изван наведеног радног времена; – у времену од 00,00 до 24,00 часа трговине на мало погребном опремом и трговине на мало цвијећем;

Други дан могу да раде: – у времену од 00,00 до 24,00 часа трговински објекти типа драгстор, трговински објекти на аутобуској станици, бензинске пумпне станице и трговински објекти у оквиру бензинске пумпне станице, занатско предузетнички објекти који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, колача и продаје истих у сопственим продајним објектима;

– у времену од 08,00 до 14,00 часова апотеке, ветеринарске амбуланте, љекарске и стоматолошке ординације, уз одржавање приправности изван наведеног радног времена;

– у времену од 00,00 до 24,00 часа трговине на мало погребном опремом; – у времену од 07,00 до 14,00 часова трговине на мало прехрамбеним и непрехрамбеним производима (дјелатност продавница мјешовите робе), субјекти који послују у оквиру објекта који је уређен као посебна продајна цјелина, киосци у којим се врши продаја дувана, часописа, новина и сл., аутопраоница, објекти умјетничких и старих заната (сувенирнице), трговине на мало цвијећем.