247331.jpg (175 KB)

Четири министра у Влади Републике Српске потписали су данас протокол за заштиту дјеце од насиља, занемаривања и злостављања.

Протокол су потписали министар просвјете и културе Жељка Стојичић, министар унутрашњих послова Синиша Каран, министар породице, омладине и спорта Селма Чабрић и министар здравља и социјалне заштите Ален Шеранић.

Министар просвјете и културе Републике Српске Жељка Стојичић рекла је да је обавеза васпитно-образовних установа да предузимају мјере заштите права дјетета, а протоколом су дефинисани поступци запослених у случају сазнања, пријаве или сумње да је дијете жртва насиља или занемаривања, вршњачког насиља или у случају агресије усмјерене ка себи.

- Протоколом су дефинисане и обавезе органа старатељства, здравствених установа, полиције, те поступање приликом обавјештавања медија и јавности о дјеци која су жртве насиља, занемаривања или злостављања - рекла је Стојичићева.

Министар унутрашњих послова Републике Српске Синиша Каран истакао је да је у оваквим случајевима веома битно да се реагује одмах, те нагласио да, уколико буде утврђено да је ријеч о кривичном дјелу или прекршају, буде позван један од 152 полицајца који располажу посебним знањима о дјеци и малољетницима у кривичним стварима и прекршајима.

Министар породице, омладине и спорта Републике Српске Селма Чабрић рекла је да право на живот и развој основно људско право и да су сви на задатку да буде заштићено психичко и физичко здравље сваког дјетета.

Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић рекао је да протокол реализује друштво у цјелини, а не само његови потписници.

Министарство унутрашњих послова, Министарство здравља и социјалне заштите, Министарство породице, омладине и спорта и Министарство просвјете и културе припремили су протокол с циљем унапређења и јачања међусобне сарадње у заштити дјеце од насиља, занемаривања и злостављања и координисаног одговора на спречавање насиља, занемаривања и злостављања.

Примарна сврха протокола је унапређење друштвене бриге и заштите дјеце у Републици Српској, те обезбјеђивање адекватне и правовремене помоћи у свим ситуацијама када је дијете изложено неком од облика насиља, занемаривања или злостављања, саопштено је из Министарства просвјете и културе Републике Српске.

Потписивање овог споразума представља једну у низу активности које се спроводе у оквиру Програма мјера за јачање безбједности и спречавања насиља у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској, а који је усвојила Влада Српске у току 2023. године.