reg33052015

Za realizaciju projekta u opštinama BiH odobreno je 75 hiljada evra. Mijat Šarović, izvršni direktor Udruženja „Sunce nam je zajedničko“, istakao je da je u Trebinju većina vjerskih objekata otklonila arhitektonske barijere, a nove aktivnosti će se realizovati u manastiru Duži. U Bileći, kazao je predstavnik te opštine, u planu je da se uradi pristupna rampa ispred saborne crkve Sv. Save i lift rampa ispred Obradovića džamije.Rok za završetak svih aktiovnosti projekta u obje države je do aprila naredne godine.

NIKŠIĆ | U okviru programa Prekogranične saradnje Crne Gore i Bosne i Hercegovine Savez udruženja paraplegirača i Crkvena opština Nikšić od aprila realizuju projekat pod nazivom „Premošćavanje barijera, duh partnerstva“. Projektom su obuhvaćene opštine Nikšić, Trebinje i Bileća, a aktivnosti na teritoriji BiH realizovaće Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama „Sunce nam je zajedničko“ iz Trebinja i opština Bileća. Sve aktivnosti finansira Evropska unija preko IPA fondova , a ukupni troškovi za projekat u Crnoj Gori su 80, 6 hiljada evra.
Predsjednica Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore Nataša Bošković pojasnila je da je cilj projekta povećanje društvene povezanosti u prekograničnom regionu, podizanje svijesti o pitanjima vezanim za osobe sa invaliditetom (OSI) i prilagođavanje kulturnih i vjerskih objekata upravo toj kategoriji stanovništva.
-U okviru projekta prilagođavaće se i opremati vjerski i kulturni objekti za potrebe OSI, vršiće se edukacija i razmjena iskustava i znanja, organizovati po jedan kulturno-vjerski događaj u Crnoj Gori i BiH, a potpisaće se i memorandum o saradnji između institucija uključenih u ovaj projekat- navela je Boškovićeva.
Predstavnik nikšićke Crkvene opštine đakon Konstantin Dojić istakao je da je to drugi projekat koji realizuju, te da se ideja za saradnju sa Savezom udruženja paraplegirača rodila prije dvije godine kada je veći broj OSI u komunikaciji sa Crkvenom opštinom izrazio želju da im se obezbijedi pristupačnost Sabornoj crkvi.
-Što se tiče Saborne crkve planirana je rampa koja će omogućiti najširem sprektru OSI da uđu, i to će im biti obezbijeđeno u skladu sa uslovima koje izdaje Uprava za zaštitu kulturnih dobara. Prilagođavaće se još dvije crkve i to Petrova u Nikšiću i manastir u Župi - rekao je đakon Dojić.
Za realizaciju projekta u opštinama BiH odobreno je 75 hiljada evra. Mijat Šarović, izvršni direktor Udruženja „Sunce nam je zajedničko“, istakao je da je u Trebinju većina vjerskih objekata otklonila arhitektonske barijere, a nove aktivnosti će se realizovati u manastiru Duži. U Bileći, kazao je predstavnik te opštine, u planu je da se uradi pristupna rampa ispred saborne crkve Sv. Save i lift rampa ispred Obradovića džamije.Rok za završetak svih aktiovnosti projekta u obje države je do aprila naredne godine.

Radiotrebinje.com/Dan