IMG_6221_resized_20220531_114458236.JPG (122 KB)

Међународни  центар за промоцију људских права из Требиња у оквиру пројекта „Жена Ромкиња  - право и шансе за равноправност“  упутиће иницијативу  градској  управи да Роми имају бесплатну примарну здравствену заштиту у требињском Дому здравља.

Ово је  данас рекла предсједница Удружења Александра Вуковић, на завршној конференцији на којој су представљени резултати пројекта.

„Предложили смо да се између Дома здравља и градске управе потпише меморандум о сарадњи  како  Роми не би плаћали партиципацију приликом лијечења у овој здравственој установи. То је један велики помак у здравстевеној заштити Рома,  били би први примјер у БиХ, који би могли да слиједе и остале локалне заједнице“, истакла је она.

Вуковић је додала да ће приједлог бити упућен и Савезу општина и градова РС.

IMG_6254_resized_20220531_114746543.JPG (74 KB)

„Министарству рада и борачко – инвалидске заштите РС смо послали приједлог за измјену Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености, према коме би се, по узору на законе Србије,  у наш правни систем увеле норме које дефинишу  категорије теже запошљивих особа. Ту би  се нашли и припадници ромске популације, с обзирома на њјихов низак степен образовања и слабије здравствено стање“, навела је она.

Вуковић додаје да се, у  проведеним истраживањима, око   80 одсто Требињаца изјаснило да су Роми највише дискриминсана национална мањина, те  да и ромска популација дијелом сноси одговорност за свој положај у друштву.

„Такође грађани сматрају да би Роми требали више да се друштвено-политички ангажују и  образују. Највећи број испитаника није имао предрасуде око досељавања ромске породице у њихово ближе окружење или рад у заједничким радним просторијама, а један дио би то прихватио са одређеном уздржаношћу“, рекла је Вуковић.

Она  каже да је проведено и истраживање и међу Ромима, а закључак је да Роми не сматрају у великом броју да су дискриминисани, те да је велики број њих неписмен, око 77 одсто, па  треба више радити на образовању младих генерација ове популације.

IMG_20220531_114633_resized_20220531_114700052.jpg (77 KB)

Санела Хаџовић, припадница ромске популације, каже да би бесплатна примарана здравствена заштита била веома значајна за Роме.

„Роми треба да се школују, да се факултетски образију, како би лакше живјели и запослили се“, истакла је она.

Санелин син је средњошколац, а она истиче да никада није имала непријатносити од њених сународника због овакве одлуке.

Пројекат „Жена Ромкиња – право и шансе за равноправност“ финансијски је подржао Центар за једнакост и равноправност полова РС у оквиру ФИГАП II програма.