335431_1 BANJALUKA | Samo četiri preduzeća privatizovana su tokom prošle godine u RS, iako kupce državnog kapitala čekaju 184 firme.

U Investiciono-razvojnoj banci (IRB) RS, koja je zadužena za prodaju državnih firmi, kažu da je neatraktivnost preduzeća glavni razlog zastoja u privatizaciji posljednjih godina.

U IRB su istakli da su lani putem Banjalučke berze prodali državni udio u tri firme iz Banjaluke. Nove vlasnike dobila su preduzeća "Krajina Borac" u kojem je RS bila vlasnik 21,66 odsto osnovnog kapitala, "Čajavec" sa državnim vlasničkim udjelom od 29,82 odsto i "Čajavec-SIP" gdje je država držala 30 odsto kapitala. Vlada RS je metodom neposrednog odabira kupca privatizovala strateško preduzeće "Tehnički remont" iz Bratunca.

Iako je bila planirana prodaja mnogo većeg broja firmi za njih kupci nisu pronađeni.

- Osnovni razlozi za slabo interesovanje za privatizaciju preduzeća u Srpskoj posljednjih godina je neatraktivnost neprivatizovanih preduzeća. Problem je njihova prezaduženost, neriješeni imovinsko-pravni odnosi, neatraktivan proizvodni program i amortizovana oprema, a u pojedinim slučajevima i zaokružena vlasnička struktura u kojoj dominira jedan većinski vlasnik - kazali su u IRB-u.

Prema ocjeni IRB-a na zastoj u prodaji državnog kapitala došlo uticali su i nepovoljni globalni ekonomski trendovi koji ne pogoduju značajnoj investicionoj aktivnosti domaćih i stranih ulagača.

Osnivanjem Akcijskog fonda RS 2007. godine sav državni kapital u preduzećima u Srpskoj unijet je u portfelj ovog fonda kojim upravlja IRB. Na kraju prošle godine u ovom portfelju nalazio se neprivatizovani državni kapital u 184 preduzeća.

- Od tog broja moguće je privatizovati 40 preduzeća. Od preostalog broja oko 100 preduzeća se nalazi u postupku stečaja ili likvidacije. Ostala preduzeća su već više puta bezuspješno nuđena na prodaju, ali ona ne obavljaju poslovnu djelatnost i izvjesno je da će i u njima biti pokrenut postupak stečaja odnosno likvidacije - istakli su i IRB RS.

Osam preduzeća na osnovu odluke Vlade RS do daljeg neće biti privatizovano s obzirom na to da imaju strateški interes - "Elektroprivreda RS", "Šume RS", "Aerodromi RS", "Pošte Srpske", "Lutrija RS", "Putevi RS", "Olimpijski centar Jahorina" i Srpska novinska agencija.

Penzijski rezervni fond RS (PREF) jedan od najbrojnijih akcionara kada su u pitanju preduzeća sa državnim vlasništvom. Fond pokušava da prodaja udjele u neprofitabilnim preduzećima kako očistio portfelj i aktivnosti skoncentrisao na zdrave firme. Udjele u nekim firmama gotovo je nemoguće prodati.

Direktor Društva za upravljanje PREF-om Darko Lakić kaže da je očekivano da je broj prodatih paketa manji, jer je ostalo manje neprivatizovanih preduzeća, ali i zbog njihove strukture.

- U većinskom državnom vlasništvu su ostala uglavnom preduzeća koja ne ostvaruju profit ili je on nesrazmjeran sa kapitalom tih firmi tako da za ta preduzeća gotovo da i nema interesa investitora - naglasio je Lakić.

On je istakao da je PREF lani na Banjalučkoj berzi ponudio na prodaju 132 paketa akcija, a kupce je uspio da pronađe za 29. PREF je na osnovu prodaje paketa akcija u 2014. godini inkasirao oko sedam miliona KM.

- U prethodne četiri godine smo prodali 176 paketa akcija, odnosno u prosjeku 44 paketa akcija godišnje. Plan nam je da nastavimo sa procesom restrukturiranja portfelja PREF-a i da u 2015. godini dostignemo 200 prodatih paketa, odnosno da ove godine prodamo oko 25 paketa akcija - kazao je Lakić.

Naglasio je da su akcije koje PREF nudi na prodaju najčešće u preduzećima koja ne ostvaruju dobit ili ne isplaćuju dividendu.

- Gotovo sve firme čije smo akcije nudili na prodaju karakteriše nelikvidnost i skoro da i nema prometa sa tim akcijama na berzi. Preduzeća u kojem smo prodali cjelokupno vlasničko učešće uglavnom kupuju većinski vlasnici s ciljem da dođu do stoodstotnog vlasništva kako bi preduzeće promijenilo pravnu formu i umjesto akcionarskog društva nastavilo da posluje kao društvo sa ograničenom odgovornošću - naglasio je Lakić.

Ekonomski analitičari ocjenjuju da je u RS privatizovano ono što je valjalo i da potencijalnim kupcima više nemamo šta ponuditi, te da je to osnovni razlog zastoja posljednjih godina.

Član Udruženja ekonomista RS SWOT Predrag Duduković kaže da su preduzeća koja se nude na prodaju u velikim problemima i da je potpuno neizvjesno kako će ona dalje raditi zbog čega i nema interesovanja investitora za njih.

- Značajan broj preduzeća je u stečaju ili likvidaciji i pitanje je ko će kupiti takve firme koje imaju velike obaveze. Vjerovatno će ta preduzeća postati atraktivnija tek kada se završi stečaj, jer tada se tačno zna šta ima u tom preduzeću. Ovako, jednostavno ne znate šta kupujete i jasno je da niko neće ulaziti u takav aranžman - naglasilo je Duduković.

Plan za 2015. godinu

U IRB RS su istakli da je planom privatizacije za 2015. godinu obuhvaćeno 30 preduzeća.

- Od toga je 13 preduzeća sa većinskim državnim kapitalom, dok je u preostalim Akcijski fond RS vlasnik manjinskih paketa akcija do 50 odsto osnovnog kapitala - kazali su IRB-u.

Glas Srpske