Nevesinje_Mostar_2.jpg (146 KB)

„Putevi Republike Srpske“ raspisali su prije dva dana tendere kojima traže izradu projekata za rehabilitaciju više putnih pravaca u Srpskoj u ukupnoj dužini 416 kilometara.

Procijenjeno je da projekti rehabilitacije, koji će biti urađeni za putne pravce, koštaju oko 624.000 maraka bez PDV-a ili 730.080 KM sa uračunatim porezom.

Najduža dionica, čija se rehabilitacija planira, je putni pravac Vrba – Trebinje, a najkraća Karakaj – Divič.

Putni pravac Vrba – Trebinje u dužini ≈ 87 km (vrijednost projekta 130.500 KM bez PDV)

Putni pravac granica RS/FBiH (Trnovo) – Brod na Drini 2 u dužini ≈ 46 km (vrijednost projekta 69.000 KM bez PDV)

Putni pravac Rogatica – Višegrad u dužini ≈ 46 km (vrijednost projekta 69.000 KM bez PDV)

Putni pravac Klašnice – Banja Luka u dužini ≈ 30 km (vrijednost projekta 45.000 KM bez PDV)

Putni pravac Šamac – Lončari u dužini ≈ 26 km (vrijednost projekta 39.000 KM bez PDV)

Magistralni put Novi Grad 2 – Kostajnica u dužini ≈ 26 km (vrijednost projekta 39.000 KM bez PDV)

Magistralni put Kostajnica – Kozarska Dubica 1 u dužini ≈ 24 km (vrijednost projekta 36.000 KM bez PDV)

Magistralni put dionica Pale – Podgrab – granica RS/FBiH (Prača) u dužini ≈ 22 km (vrijednost projekta 33.000 KM bez PDV)

Regionalni put Bratunac 3 – Fakovići u dužini ≈ 22 km (vrijednost projekta 33.000 KM bez PDV)

Magistralni put Višegrad 4 – Dobrun – granica BiH/RS (Vardište) u dužini ≈ 20 km (vrijednost projekta 30.000 KM bez PDV)

Magistralni put granica RS/FBiH (Lepnica) – Lončari – granica RS/FBiH (Blaževac) u dužini ≈ 18 km (vrijednost projekta 27.000 KM bez PDV)

Magistralni put Donje Caparde – Karakaj 2 u dužini ≈ 16 km (vrijednost projekta 24.000 KM bez PDV)

Regionalni put Čatrnja – Nova Topola u dužini ≈ 15 km (vrijednost projekta 22.500 KM bez PDV)

Magistralni put granica RS/FBiH (Ustikolina) – Foča – Brod na Drini 1 u dužini ≈ 12 km (vrijednost projekta 18.000 KM bez PDV)

Magistralni put Karakaj – Divič u dužini ≈ 6 km (vrijednost projekta 9.000 KM bez PDV).