velibor-sipovac-ers.jpg (145 KB)

U „Elektroprivredi RS“ u toku je reorganizacija distributivnih preduzeća, nakon čega će uslijediti i reorganizacija proizvodnih preduzeća.

Velibor Šipovac, direktor Direkcije za snabdijevanje električnom energijom, kaže da naredna godina donosi promjene u organizacionom smislu te da će biti pet distributivnih preduzeća i izdvojeno jedinstveno preduzeće koje će biti javni snabdjevač u holdingu „Elektroprivrede RS“ jer licencu za snabdijevanje gube elektrodistributivna preduzeća od 1. januara naredne godine.

Reorganizacija elektrodistributivnih i proizvodnih preduzeća usloviće i smanjenje broja radnika.

„Smanjenje broja radnika je neizbježan proces, ali o tome će se voditi računa, naročito kako bi se zaštitili oni koji doprinose poslovanju sistema 'Elektroprivrede RS'. U fazi smanjenja broja radnika predviđene su i stimulativne otpremnine“, pojašnjava Šipovac.

Dodaje da je liberalizacija tržišta neizbježna.

„Odnedavno smo u skladu sa tim prisutni na otvorenom tržištu, jer je 'Elektroprivreda RS' osnovno matično preduzeće jedan od 24 licencirana tržišna snabdjevača u BiH, pa kupci mogu slobodno da izaberu svog snabdjevača električnom energijom. Ukoliko neko od kupaca izabere drugog snabdjevača, ni na koji način neće ugroziti poslovanje 'Elektroprivrede' koja viškove električne energije uvijek može da plasira na slobodno tržište“, navodi Šipovac.

On ističe da ove aktivnosti ne mogu da se dovedu u vezu sa privatizacijom „Elektroprivrede RS“.

Reorganizacija distribuitivnih preduzeća trebalo bi da bude završena do 1. januara 2021. godine, a potom slijedi reorganizacija proizvodnih preduzeća „Elektroprivrede RS“.