limun SARAJEVO l Količina imazalila u uvezenom limunu u BiH u skladu je sa važećim propisima, saopšteno je danas iz Agencije za bezbjednost hrane BiH.
Agencija je saopštila da raspolaže izvještajima o laboratorijskim analizama limuna prilikom uvoza u BiH u vezi sa prisustvom aktivnih materija, među kojima je imazalil, od 24. oktobra, kojima su utvrđene vrijednosti u skladu sa važećim propisima.
U ovoj agenciji kažu da se imazalil u zaštiti citrusa koristi kao zaštitno sredstvo protiv procesa truljenja, a maksimalna dozvoljena količina za sve citruse iznosi pet miligrama po kilogramu.
Upotreba imazalila dozvoljena je u skladu sa važećim propisima, kako u BiH, tako i u zemljama okruženja i EU, navode u Agenciji za bezbjednost hrane.
Kada se pesticidi koriste u skladu sa dobrom poljoprivrednom praksom, ističu u Agenciji, maksimalno dozvoljene količine ostataka pesticida u hrani neće biti prekoračene.
U Agenciji za bezbjednost hrane dodaju da su fungicidi, za čiju se proizvodnju, između ostalih, koristi i aktivna materija imazalil, hemijski preparati koji se upotrebljavaju za efikasnu zaštitu biljaka od gljivičnih i pseudogljivičnih uzročnika bolesti.
Prema podacima Organizacije za hranu i poljoprivredu UN, na globalnom nivou godišnje propadne oko trećina ukupno proizvedene hrane, a bez primjene hemijskih sredstava gubici bi bili daleko veći.
Agencija za bezbjednost hrane BiH svakodnevno prati stanje zdravstvene ispravnosti hrane, kao i najnovija naučna saznanja, te u saradnji sa nadležnim organima preduzima odgovarajuće mjere s ciljem zaštite zdravlja i interesa potrošača i neometanog funkcionisanja tržišta.
U ovoj instituciji ocjenjuju da "naučno neosnovane i paušalne ocjene o pojedinim zaštitnim sredstvima koja se koriste u proizvodnji, preradi i skladištenju hrane mogu značajno uticati na prehrambene navike potrošača, odnosno na unos potrebnih vitamina, minerala, bjelančevina i ugljenih hidrata kroz određene vrste hrane".
Iz Agencije apeluju na sve učesnike u sistemu bezbjednosti hrane da vode računa o svim eventualnim posljedicama svojih javnih istupa.
Mediji u regionu objavili su tokom vikenda informacije organizacija za zaštitu potrošača da je na tržišta BiH, Hrvatske i Srbije iz Turske uvezen limun koji je tretiran fungicidom imazalilom koji je opasan po zdravlje.
Srna