Picture8.png (300 KB)

АНКЕТОМ О ЕКОЛОШКОЈ СВИЈЕСТИ ГРАЂАНА ДО КВАЛИТЕТНИЈЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ТРЕБИЊУ

У оквиру пројекта под називом „Cross-border Environmental Initiative – Прекогранична иницијатива за заштиту животне средине”, финансираног од стране Европске уније, у мају 2021. године на територији града Требиња спроведена је анкета о знању и навикама становништва а у вези са заштитом животне средине, на референтном узорку од 500 грађана. Циљ анкетирања је утврђивање нивоа свијести о еколошким питањима. Истраживање је урађено како би се сагледале потребе грађана за информисањем и едукацијом, а на тему стања и очувања животне средине, улоге појединца у њеном очувању и улогеи значаја надлежних институција и служби које се баве заштитом животне средине.

Добијени резултати говоре да су проблеми у вези са животном средином евидентнији у приградским и сеоским подручјима, да су испитаници задовољни радом комуналног предузећа и комуналне инспекције, те да постоји воља за рјешавањем проблема када је у питању заштита животне средине. Анкета је такође указала на интензивнију потребу за ангажманом на подизању свијести и упознавању грађана са улогом појединца у очувању животне средине, улогама и задужењима институција у очувању животне средине, те на упознавању са европским стандардима и директивама из области заштите животне средине.

У току досадашње имплементације пројекта, поред анкете о еколошкој свијести грађана, реализовано је и низ других активности. Неке од њих су: конференција за штампу на тему подизања еколошке свијести грађана, ТВ и радио емисија, обиљежавање Дана планете Земље и Свјетског дана заштите животне средине. Поред поменутих, главне активности пројекта укључују и набавку опреме и возила за комунална предузећа и институције, што ће омогућити боље контролисање ситуације на терену и спровођење еколошких стандарда. У склопу пројекта планирано је и организовање прекограничних обука за запослене у институцијама које се баве заштитом животне средине, те еко-радионице за ученике основних и средњих школа на тему заштите животне средине уопште, смањење и превенције отпада, одвојено сакупљање и рециклажа отпада, итд.

Пројекат „Cross-border Environmental Initiative –Прекогранична иницијатива за заштиту животне средине” у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Босна и Херцеговина – Црна Гора 2014-2020. финансира Европска унија, а у Босни и Херцеговини га суфинансира Град Требиње. Пројекат реализују Град Требиње, ФОРС Монтенегро и Комунално предузеће из Никшића.

Укупна вриједност пројекта је преко 584.000 евра, од чега је Европска унија обезбиједила скоро 317.000 евра бесповратних средстава. Вриједност дијела пројекта за Требиње је око 178.000 евра, од чега Европска унија учествује са преко 96.000 евра бесповратних средстава, док је суфинансирање у износу око 82.000 евра обезбиједио Град Требиње.

За више информација молимо контактирајте: Тамара Дурсун, Служба за локални економски развој, енергетску ефикасност и инвестиције – Град Требиње, тел: +387/65/543-246 и мејл: [email protected]