10354173_875230605835608_5682572915701418759_n

TREBINJE | Na današnji dan prije sedam decenija 4. oktobra 1944. godine jedinice Narodno – oslobodilačke vojske Jugoslavije ušle su u Trebinje.
Nakon dvonedelјnih burnih događaja sa velikim brojem prevrata, Trebinje je 4. oktobra 1944. zauzela 29. hercegovačka divizija NOVJ ojačana dijelovima Druge dalmatinske brigade, uništivši pritom gotovo cijeli batalјon 369. legionarske divizije i pridružene nemačke i domobranske jedinice. Time su poremećeni planovi Armijske grupe F u kojima je Trebinje igralo važnu ulogu.
Ovom bitkom Trebinje je 4. oktobra 1944. konačno osvojila NOV Jugoslavije.