322464_1 BANJALUKA | Glavni revizor Republike Srpske Duško Šnjegota izjavio je da je glavnom republičkom tužiocu do sada dostavljeno šest negativnih izvještaja Glavne službe za reviziju javnog sektora Srpske i da je vidljivo da je stepen poštivanja zakona i drugih propisa i pravila nešto niži nego u prethodnom periodu.
On je naveo da se šest negativnih izvještaja odnosi na "Željeznice Srpske", opštine Vlasenica, Ribnik i Nevesinje, Dom zdravlja Trebinje i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske.
Šnjegota je za "Glas Srpske" rekao da se neusklađenosti zakona i propisa do kojih se dolazi u revizijama najčešće odnose na nepoštivanje budžetskih pravila i procedura koje se odnose na postupke javnih nabavki robe i usluga, kao i nepravilnosti u postupcima zapošljavanja i utvrđivanja pojedinih prava iz radnog odnosa, te u vezi sa funkcionisanjem sistema internih kontrola.
On je dodao da je u toku revizija u preduzeću "Putevi Republike Srpske", kao i u nekoliko domova zdravlja i toplana.
Šnjegota je najavio da je za narednu godinu planirano provođenje ukupno 65 finansijskih revizija, od čega 10 u javnim preduzećima, te da da bude okončano šest revizija učinka i jedan od dva naknadna pregleda s ciljem ocjene stepena provođenja datih revizorskih preporuka.
BNTV