sg3 TREBINJE | Skupština Grada Trebinja na 29. redovnoj sjednici donijela je danas odluku o uslovima i načinima davanja u zakup objekta novoizgrađene autobuske stanice.
Za odluku je nakon dvočasovne diskusije glasalo 15 odbornika, 6 je bilo protiv, dok jedan odbornik nije glasao.
Odbornici su prethodno usvojili odluku kojom se van snage stavlja ranija skupštinska odluka o promjeni oblika organizovanja Javne ustanove „Trebinjestan“ u javno preduzeće, a kojom je tada planirano da autobuskom stanicom upravlja Grad Trebinje, preko preregistrovane javne ustanove „Trebinjestan“.
Načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Grada Trebinja Zoran Milošević pojasnio je da se ranija odluka o preregistraciji stavlja van snage jer Okružni privredni sud u Trebinju nije prihvatio ovu odluku - sa obrazloženjem da po Zakonu o sistemu javnih službi nije moguće sprovesti preregistraciju javne ustanove, već se mora osnovati novo javno preduzeće, uz prethodnu likvidaciju ustanove.
Iz resornog odjeljenja istaknuto je da je davanje pod zakup i rentabilnije rješenje za Grad Trebinje, u odnosu na ranije zamišljeni koncept – da objektom gazduje javno preduzeće čiji je Grad osnivač.
U diskusiji po ovoj tački dnevnog reda Zdravko Kašiković iz PDP-a rekao je da je „sa 25 polazaka i približan broj dolazaka, uz dnevno tek stotinjak naplaćenih staničnih usluga po 30 feninga“ – očekivani prihod autobuske stanice vrlo mali, te da je jedino ekonomski opravdano rješenje da objektom gazduje preduzeće koje ima registrovanu djelatnost i koje je tehnički opremljeno za obavljanje autobuskog prevoza, a pritom i razvijen posao u mjeri da može pokriti i eventualne minuse u poslovanju.

sg2 Ilija Stanković iz SDS-a rekao je da je pod znakom pitanja i to da li će ijedno autobusko preduzeće prepoznati ekonomski interes u iznajmljivanju objekta i uopšte konkurisati na javni oglas, jer je za funkcionisanje autobuske stanice, kako je rekao, po važećoj kategorizaciji stanice potrebno 20 do 30 zaposlenih, a Milan Kovač - da je za SDS prihvatljivo predloženo rješenje jer će „gradski budžet rasteretiti enormnih troškova održavanja, zaštite i finansiranja rada“ stanice, a omogućiće da konačno bude „u funkciju stavljen objekat koji su građani Trebinja platili oko 2 miliona KM“. Iz opozicionih klupa zamjerili su što Gradska uprava nije ranije donijela odluku o davanju u zakup ako to smatra jedinim rentabilnim rješenjem, te što ponuđenom prijedlogu odluke nedostaje detaljnija studija koja bi potvrdila ekonomsku opravdanost ovog rješenja u odnosu na druge moguće načine organizovanja rada autobuske stanice.

Skupština je usvojila je i Program razvoja sporta grada Trebinja za 2015. godinu, prema kojem su za finansiranje sportskih kolektiva i manifestacija planirana sredstva u iznosu od 611.000 KM ili 2,8% ukupnog budžeta Grada. Zoran Milošević, načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti, rekao je da je iznos za ove namjene smanjen za 80 hiljada KM u odnosu na budžet prošle godine, te ocijenio da su sredstva za sport nedovoljna za potrebe sportskih kolektiva, u okolnostima kada su ulaganja trebinjske privrede u ovu djelatnost minimalna.
Zamjerke opozicije odnosile su se na novac izdvojen u grant za rezervu u programu za prošlu godinu u iznosu od 91.000 KM, uz tvrdnje da je naknadno raspoređivanje novca netransparentna i praksa koja omogućava zloupotrebe, a zbog čega su pozdravili smanjenje ovog granta za tri puta u programu za tekuću godinu.

Usvojen je i izvještaj o realizaciji Programa uređenja građevinskog zemljišta za 2014. godinu, te donesene odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Aleksina međa“ i prodaji nepokretnosti u vlasništvu grada Trebinja, među kojima je i stari objekat škole u Dračevu.

sg Na današnjem zasjedanju odbornici su usvojili i informaciju o stanju bezbjednosti na području grada Trebinja za period od 1. oktobra 2014. do 31. januara 2015. godine, iako niko od nadležnih iz CJB Trebinje nije prisustvovao sjednici, što je još jednom bila glavna zamjerka odbornika.
Zbog toga je usvojen i zaključak kojim se Ministarstvo unutrašnjih poslova RS poziva da izda zahtjev trebinjskom Centru javne bezbjednosti - da predstavnik ovog centra mora prisustvovati skupštinskim zasjedanjima.
Prihvaćena je i informacija o radu zamjenika pravobranioca RS u Trebinju za 2014. godinu, kao i informacija o dodjeli kredita iz sredstava ostvarenih po osnovu Zakona o naknadama za korištenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije za drugu polovinu 2014. godine.
Skupština je donijela odluku i o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora javnih ustanova čiji je osnivač Grad Trebinje, te imenovala komisiju koja bi trebalo da realizuje izbornu proceduru.
Za sekretara Skupštine grada Trebinje ponovo je imenovan Borislav Tarana, a imenovani su i novi članovi skupštinskih komisija i upravnih odbora gradskih ustanova na upražnjena mjesta.
R.S./M.B.