ТРЕБИЊЕ │ Скупштина града Требиња на 4. сједници, заказаној за понедјељак, 6. марта, требало би да усвоји нови План капиталних улагања за 2017. годину, у висини од 3.621.000 КМ.

Раније усвојени план, који је био пратећи документ буџета за 2017. годину, мијења се због смањења или потреба за повећаним финансирањем већ планираних, те увођења нових позиција, а доношењу плана претходиће и нова одлука о освајању буџета, која ће омогућити да капиталне инвестиције буду предмет посебне скупштинске одлуке.

Скупштина би требало да усвоји и одлуке о изради Стратегије развоја од 2018. до 2028. године и Урбанистичког плана Требиња.

Одборници ће разматрати и информацију о стању пренесених неизмирених обавеза Града Требиња, као и иницијативу о реорганизацији ЈЗУ „Дом здравља“ Требиње.

На дневном реду су и измјене и допуне одлуке о проширеним правима у социјалној заштити Града Требиња, као и одлука о висини накнаде за коришћење путног земљишта за полагање инфраструктурних водова.

Пред скупштином ће бити и одлука о измјештању фудбалског терена на Абазовини на нову локацију, а одлуком о начину финансирања изградње Ватрогасног дома планирано је да се у овој години за објекат из буџета издвоји 260.000 КМ, а у наредне двије године по 370.000 КМ.

Одборници би требало да усвоје и План коришћења јавних површина, којим ће бити дефинисани услови и начин додјеле јавних простора у урбаном дијелу града за привремене објекате, рекламе, уређаје и опрему за обављање одређених дјелатности.

Од скупштине ће бити затражена и сагласност на Листу споменика и спомен обиљежја од великог значаја за Град Требиње, коју је претходно утврдило Одјељење за борачко-инвалидску заштиту Градске управе, у сарадњи са требињским организацијама које његују традиције ослободилачких ратова.

По новој одлуци, која ће бити предложена на сједници, манифестације посвећене пјеснику Јовану Дучићу одржаваће се поново у два годишња термина: „Дучићев дан“ 7. априла и „Дучићеве вечери поезије“ у првој половини октобра, а планирано је да се изабере и нови савјет манифестације.

Скупштина би требало да именује и чланове комисије за давање приједлога назива насеља, улица, тргова, мостова, институција, установа и друштава на подручју Требиња, чији је задатак да изврше анализу постојећих назива, предложе евентуалне промјене, као и називе за улице које их немају.

Одборници ће разматрати и извјештај о реализацији Програма развоја спорта за 2016. годину, те информацију о стању безбједности на подручју Требиња у другој половини прошле године.

Р.С.