325566_1 BANJALUKA | Većina opština u Republici Srpskoj bila je prisiljena da umanji okvire budžeta za narednu godinu zbog smanjenja priliva svih prihoda, kao i neplaniranih izdataka zbog poplava, a jedan broj opština već je najavio smanjenje broja zaposlenih, kao i plata.
Miroslav Kršić, načelnik Odjeljenja za finansije u opštini Doboj, kazao je da je planirani okvir budžeta za narednu godinu manji za osam odsto od ovogodišnjeg.
"Odlukom o gradskom budžetu za narednu godinu, koju je usvojila Skupština, navedeno je da će on iznositi 27.760.000 KM, što predstavlja umanjenje za osam odsto od ovogodišnjeg", precizirao je Kršić.
On je naveo da se prilikom projekcije budžeta za 2015. godinu uzelo u obzir umanjenje pojedinih prihoda nakon konstituisanja organa opštine Stanari.
"Porezi na imovinu umanjeni su za 60.000 KM, a u istom iznosu umanjena su i lična primanja budžetskih korisnika. Umanjenja su uslijedila nakon preporuka Ministarstva finansija RS na Nacrt budžeta", kazao je Kršić.
I budžet opštine Višegrad ove godine će po prilivu sredstava biti za oko 1.400.000 KM manji u odnosu na prošlogodišnji, koji je iznosio 8.458.800 KM, potvrdio je Slaviša Mišković, načelnik ove opštine.
"Da bi se uravnotežio budžet predstoji nam smanjenje troškova, broja zaposlenih, te smanjenje grantova svim subjektima koji su vezani za budžet opštine", rekao je Mišković.
On je dodao da je prošle godine za bruto lične dohotke zaposlenih, koji se finansiraju iz budžeta opštine, trebalo izdvojiti 2.700.000 maraka, napominjući da to odvlači velika sredstva, tako da ostaje nedovoljno novca za druge namjene.
Jadranka Đukić, načelnik Odjeljenja za finansije u opštini Šamac, kazala je da je usvojeni Nacrt budžeta manji za oko četiri odsto i da iznosi 6,9 miliona KM.
"Nacrt je manji od planiranog jer je došlo do pada prihoda. Drugi razlog su tehnički problemi u budžetu za 2014, gdje nisu planirani ekonomski kodovi na koje je trebalo iskazati troškove nastale u poplavama", dodala je ona.
Milorad Sofrenić, načelnik Odjeljenja za finansije u gradu Bijeljina, kazao je da će za trošenje naredne godine u gradskoj kasi biti dva miliona KM manje nego ove godine, s obzirom na to da je Nacrt budžeta za narednu godinu u iznosu od 43 miliona KM.
"Nacrt budžeta je realan i uz nastavak štednje i očekivano povećanje prihoda od vraćanja PDV-a Bijeljina može i značajnije da pokrije deficit da bi konsolidovala finansije", kazao je Sofrenić.
Mićo Mićić, predsjednik Saveza opština i gradova RS, kazao je da je očekivano da većina opština ima umanjene budžete jer su prihodi bili značajno umanjeni tokom čitave godine.
"Na svim poljima je primjetno da je kriza, padao je i PDV, kao i direktni i indirektni porezi i moralo je doći do umanjenja. To je posebno vidljivo u opštinama koje su poplavljene, a to je, nažalost, veliki dio opština", kazao je.
On je istakao da će se smanjenje sredstava najviše odraziti na kapitalnim investicijama jer se plate zaposlenih ne mogu smanjiti pošto su definisane Kolektivnim ugovorom.
"Socijalna pomoć se takođe neće smanjivati jer su te naknade ionako male", naglasio je Mićić.
Nezavisne novine